14 Ιουνίου, 2021
Χαλκιδική

Ευκαιρία στην Χαλκιδική για ζεστό χρήμα!!!

Καλύπτονται τα πάγια, φόροι και εισφορές σε επιχειρήσεις!!!

Ποιες είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις • Στις 17 Ιουνίου λήγει η προθεσμία

  • Μεγάλη ευκαιρία για τις επιχειρήσεις της Χαλκιδικής αποτελεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την κάλυψη εισφορών και φόρων, κάτι που σαφώς και ενδιαφέρει μιας και έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από την υγειονομική κρίση.  Στα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα που «τρέχουν» και αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι στραμμένο το ενδιαφέρον των επαγγελματιών, προκειμένου να γίνει ομαλά η επανεκκίνηση της οικονομίας και να μπορέσουν να βάλουν σε μια σειρά τις υποχρεώσεις τους.
    Ανοιξε η πλατφόρμα mybusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιδότηση παγίων δαπανών που αποτελεί την πρώτη φάση του προγράμματος, ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Ε3 Νομικών Προσώπων 2020.

Δύο βήματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών δύο είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο νέο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών:
– Να υποβάλουν, μέχρι τη 17η Ιουνίου, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
– Να συμπληρώσουν το έντυπο Ε3, το οποίο θα μπορεί να οριστικοποιηθεί, χωρίς να είναι απαραίτητη και η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Οι δικαιούχοι

Σκοπός του νέου καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του έτους, για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών ή και ασφαλιστικών εισφορών που καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021, ενώ επιλέξιμες επιχειρήσεις θα είναι όσες πληρούν σωρευτικά τα εξής:
– απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,
– ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ,
– έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος,
– είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020,
– είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους,
– δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Με πτώση τζίρου 30%

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί το καθεστώς αφορά ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ. Το ποσό της στήριξης θα προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Οι επόμενες φάσεις

Στη δεύτερη φάση του προγράμματος οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε3 όπου θα καταγράφονται αναλυτικά οι επαγγελματικές δαπάνες. Με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν στο έντυπο Ε3 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η πλατφόρμα θα βγάζει αυτόματα τα ποσά που δικαιούται κάθε πληγείσα επιχείρηση. Στην τρίτη φάση η πλατφόρμα θ’ ανοίξει ξανά για την υποβολή της οριστικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο για τη χορήγηση του πιστωτικού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *