21 Οκτωβρίου, 2021
Κοινωνία Παιδεία

Κ. Μάλαμα : Να στηριχτούν με όλα τα μέσα τα εσπερινά σχολεία.

Κ. Μάλαμα : Να στηριχτούν με όλα τα μέσα τα εσπερινά σχολεία.

 

Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα, σε σχέση με τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την στήριξη των εσπερινών γυμνασίων και λυκείων. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, τα εσπερινά σχολεία αποτελούν έναν κρίσιμο εκπαιδευτικό θεσμό, ο οποίος όμως χρειάζε-ται παρεμβάσεις που θα ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και θα καταπολεμούν την σχολική διαρροή. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, απαιτούνται τρία συγκεκριμένα μέ-τρα, τα οποία θα ενισχύσουν τα εσπερινά σχολεία και τους μαθητές που φοιτούν σε αυτά. Το πρώτο είναι η επαναφορά της ειδικής κατηγορίας για την ένταξη των υποψηφίων από τα εσπερινά λύκεια στα πανεπιστήμια. Η κατάργηση της από την Υπουργό Παιδείας φράζει το δρόμο για την πρόοδο των μαθητών των εσπερινών λυκείων. Το δεύτερο μέτρο είναι η επαναφορά των τριάντα επιπλέον δικαιολογημένων απουσιών, ώστε να μην οδηγούνται στη σχολική αποτυχία μαθητές που εργάζο-νται. Το τρίτο μέτρο είναι η επαναφορά της δυνατότητας στους ανήλικους μαθητές να φοιτούν στο εσπερινό γυμνάσιο, για κοινωνικούς λόγους, μέτρο που είχε καταργηθεί στη λογική της αποθάρρυν-σης της παιδικής εργασίας, το οποίο όμως στην πράξη λειτούργησε ανασταλτικά στην φοίτηση των μαθητών που για κοινωνικούς ή για εκπαιδευτικούς λόγους επέλεγαν να ολοκληρώσουν την υποχρε-ωτική εκπαίδευση στο εσπερινό γυμνάσιο.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

 

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα : Τα εσπερινά σχολεία χρειάζονται μέτρα στήριξης.

 

Τα τελευταία δύο χρόνια τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, λόγω των δυσμενών πολιτικών της κυβέρνησης. Η εκπαιδευτική κοινότητα, οι μαθητές των σχο-λείων, οι εκπαιδευτικοί τους, αλλά κι οι τοπικές κοινωνίες ζητούν ομόθυμα την στήριξη του θεσμού, μέσα από συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ενθαρρύνουν τη σχολική φοίτηση και στοχεύουν στην στή-ριξη ανθρώπων που για λόγους βιοπορισμού ή για άλλους κοινωνικούς λόγους δεν μπορούν να φοι-τήσουν στο πρωινό γυμνάσιο ή λύκειο. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική κοινότητα των εσπερινών σχολείων ζητά συγκεκριμένα μέτρα στήριξης του μαθητικού της πληθυσμού. Βασικές παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση είναι η επαναφορά της ειδικής κατηγορίας για την εισαγωγή των μαθητών του εσπερινού λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επαναφορά των τριάντα επιπλέον δικαιολο-γημένων απουσιών για τα παιδιά που εργάζονται ή που για βεβαιωμένους κοινωνικούς λόγους ανα-γκάζονται να απουσιάσουν, καθώς και η δυνατότητα επιλογής του εσπερινού γυμνασίου και για τα παιδιά που για κοινωνικούς λόγους αδυνατούν να φοιτήσουν στο πρωινό γυμνάσιο.

 

Επειδή η στήριξη των εσπερινών σχολείων είναι απολύτως απαραίτητη για την μείωση της σχολικής διαρροής.

 

Επειδή τα εσπερινά σχολεία πρέπει να μπορούν να προσφέρουν μια προοπτική ζωής για τους μαθη-τές.

 

Ερωτάται η κυρία Υπουργός :

 

– Προτίθεται να επαναφέρει την ειδική κατηγορία για την εισαγωγή των μαθητών των εσπερινών λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

 

– Θα επαναφέρει τις επιπλέον 30 δικαιολογημένες απουσίες για τους μαθητές των εσπερινών σχο-λείων που για λόγους εργασίας ή για κοινωνικούς λόγους αναγκάζονται να απουσιάσουν;

 

– Είναι στις προθέσεις της η θεσμοθέτηση της δυνατότητας φοίτησης στα εσπερινά σχολεία και για κοινωνικούς λόγους, εκτός από λόγους εργασίας;

 

Η ερωτούσα βουλευτής

Κυριακή Μάλαμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *