11 Αυγούστου, 2022
Top News Άρθρα Θέμα Χαλκιδικής

Σκέψεις για αλλαγές εν όψει των εκλογών… Ασυμβίβαστο σε Αντιπεριφερειάρχες και Δημάρχους;

Δεν έχει κριθεί αν υπάρχει ήδη ασυμβίβαστο, πρόθεση για περιορισμό σε 6 μήνες…

Μπορεί η Κυβέρνηση δια στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού να τονίζει σε κάθε έμφαση ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, εντούτοις σε καθημερινή βάση γίνονται συζητήσεις και υπάρχουν σενάρια για τους όρους που θα γίνουν οι επόμενες Βουλευτικές εκλογές. Σαφώς και σε πρώτο πλάνο υπάρχει το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου ή ακόμη καλύτερα και η υιοθέτηση του λεγόμενου Γερμανικού μοντέλου. Μάλιστα ο Υφυπουργός κος Λιβανός με δηλώσεις ζέστανε αυτά τα σενάρια. Άλλωστε ο τρόπος λειτουργίας του εν λόγω εκλογικού μοντέλου παρουσιάστηκε ενδελεχώς από την καθημερινή εφημερίδα Χαλκιδική την προηγούμενη εβδομάδα. Στο Μαξίμου αλλά και στα Κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Συγγρού έχει σχηματιστεί μια ομάδα όπου θα είναι υπεύθυνη για τις εκλογές. Μέσα σε αυτή την διαδικασία λοιπόν θα καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια ενώ θα υπάρχουν και άλλα θέματα όπως οι όροι με τον οποίο θα γίνουν οι εκλογές. Ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται στην επικαιρότητα είναι η θέληση αρκετών αυτοδιοικητικών οι οποίοι θέλουν να κατέλθουν υποψήφιοι Βουλευτές με τη Νέα Δημοκρατία. Αρκετοί είναι και οι αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι θέλουν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Μεταξύ αυτών που το επιζητούν σύμφωνα με πληροφορίες είναι και ο δικός μας Γιώργος Γιάννης. Σύμφωνα όμως με νομικούς κύκλους τονίζεται πως η εξάλειψη του κολλήματος στους αντιπεριφερειάρχες που υπήρχε, έχει αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο για ύπαρξη ασυμβίβαστου στους αντιπεριφερειάρχες που πάντως δεν έχει κριθεί ακόμη καθώς δεν έχει εκλεγεί Βουλευτής εν ενεργεία Αντιπεριφερειάρχης ώστε να γίνει κάποια ένσταση στο εκλογοδικείο, αν και υπάρχουν και άλλοι νομικοί που αναφέρουν πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως και να είναι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο μένει ανοιχτό. Σε αυτό το θολό κλίμα μια νομοθετική ρύθμιση που θα υποχρεώνει, Περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και Δημάρχους Πρωτευουσών νομών καθώς και Δήμων άνω των 40.000 κατοίκων να παραιτούνται έξι μήνες πριν τις εκλογές, ίσως έλυναν το ζήτημα. Υπάρχουν ήδη εισηγήσεις από Βουλευτές και άλλους Κυβερνητικούς αξιωματούχους ώστε να υπάρξει μια πρόβλεψη η οποία κυρίως θα ξεμπλοκάρει και τους 13 Περιφερειάρχες που έχουν ολικό ασυμβίβαστο για όλη την θητεία στους στην Περιφέρεια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν Βουλευτές που αναφέρουν στις εκλογικές τους περιφέρειες πως είναι άδικο κάποιος Δήμαρχος μεγάλου Δήμου ή κάποιος αντιπεριφερειάρχης να χρησιμοποιεί την θέση του κάνοντας ουσιαστικά προεκλογικό αγώνα έχοντας κάποια άλλη θέση και εκμεταλλευόμενοι την θέση τους. Έτσι τον τελευταίο καιρό πολλαπλασιάζονται τα αιτήματα προς το Μαξίμου ώστε να προβλεφθεί μια τέτοια τροπολογία. Από πλευράς Κυβέρνησης προτιμούν για την ώρα να μην συζητούν το ζητήματα και να το παραπέμπουν στις καλένδες. Βέβαια κανείς δεν ξέρει  αν κάποια στιγμή έρθει στην επικαιρότητα. Άλλωστε τέτοιου είδους τροπολογίες συνήθως έρχονται χωρίς κανείς να το ανακοινώνει. Από πλευράς Χαλκιδικής τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Καταρχήν πως αν ο κος Γιώργος Γιάννης επιθυμεί να είναι υποψήφιος Βουλευτής θα πρέπει να παραιτηθεί μέχρι το τέλος του 2022 από την θέση του Αντιπεριφερειάρχη ενώ ασυμβίβαστο θα μπει και για τον Δήμαρχο Πολυγύρου Αστέριο Ζωγράφο που πάντως δεν ενδιαφέρεται για την Κεντρική πολιτική σκηνή καθώς θα διεκδικήσει τον Δήμο Πολυγύρου. Μπορεί τα παραπάνω να είναι σενάρια αλλά σίγουρα όλα παραμένουν ανοικτά. 
 
Γενικότερα τα ασυμβίβαστα των Βουλευτών είναι τα ακόλουθα:
 
 

‘Αρθρο 57: (Ασυμβίβαστα έργα)

 

**
***1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ή εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή ή των αναπληρωτών τους επιχείρησης, η οποία:
α) Αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθειες του Δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο ή συνάπτει με το Δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα.
β) Απολαμβάνει ειδικών προνομίων.
γ) Κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.
δ) Ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
ε) Μισθώνει για εμπορικούς λόγους ακίνητα του Δημοσίου.
Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής με το Δημόσιο εξομοιώνονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και οι άλλες επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Μέτοχος επιχείρησης που εμπίπτει στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής είναι όποιος κατέχει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό.
Με ειδικό νόμο μπορεί να καθορίζονται επαγγελματικές δραστηριότητες, πέραν αυτών που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η άσκηση των οποίων δεν επιτρέπεται στους βουλευτές.
Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και ακυρότητα των σχετικών συμβάσεων ή πράξεων, όπως νόμος ορίζει.
**2. Βουλευτές που υπάγονται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν, μέσα σε οκτώ ημέρες αφότου η εκλογή τους γίνει οριστική, να επιλέξουν με δήλωσή τους μεταξύ του βουλευτικού αξιώματος και των παραπάνω έργων ή ιδιοτήτων. Αν παραλειφθεί αυτή η εμπρόθεσμη δήλωση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα του βουλευτή.
**3. Βουλευτές που αποδέχονται οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ή τα έργα που αναφέρονται σε αυτό ή στο προηγούμενο άρθρο και που χαρακτηρίζονται ότι αποτελούν κώλυμα για την υποψηφιότητα βουλευτή ή ότι είναι ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα, εκπίπτουν από το αξίωμα αυτό, όπως νόμος ορίζει.
**4. Ειδικός νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζονται ή εκχωρούνται ή διαλύονται συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν αναληφθεί από βουλευτή ή από επιχείρηση στην οποία αυτός μετείχε πριν από την απόκτηση της βουλευτικής ιδιότητας ή με ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του ιδιότητα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.