31 Ιανουαρίου, 2023
Home Posts tagged Υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή ραμπών και χώρων  υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”.
Θέμα Χαλκιδικής Κοινωνία

Υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή ραμπών και χώρων  υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”.

  Με την με αριθμό πρωτ. 31782/22-5-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” το έργο: “Κατασκευή ραμπών και χώρων  υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”. Χθες υπεγράφη η σύμβαση εκτέλεσης έργου  από τον Δήμαρχο Μ. Καρρά