4 Δεκεμβρίου, 2022
Home Posts tagged SGPnet (SharingGoodPractices)
Πολιτική & Οικονομία

ΠΕΔ-ΚΜ: «Παρουσίαση νέας υπηρεσίας – εργαλείου για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Δήμων μέσω εντοπισμού και διάδοσης καλών πρακτικών»

Μια νέα υπηρεσία, που μπορεί να καταστεί εργαλείο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να εξασφαλίσουν τη συνεχή αναβάθμιση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών τους και μάλιστα με πολύ χαμηλό κόστος