6 Δεκεμβρίου, 2023
Home Posts tagged κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας
Αγροτικά Κοινωνία Υγεία

Περιστατικά κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας ανακοινώθηκαν από την διεύθυνση της κτηνιατρικής περιφερείας κεντρικής Μακεδονίας

          Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα περιστατικά κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας:       “Σύμφωνα με την υπ’ άριθ. 960/147259/03.06.2021 εγκύκλιο του