6 Φεβρουαρίου, 2023
Home Posts tagged Κρατικές ενισχύσεις
Ευρωκοινοβούλιο

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο πρότασης για την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης που προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο πρότασης για την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής μέτρων ενίσχυσης που προωθούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση Αθήνα, 06/10/2021 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και κάθε