30 Ιανουαρίου, 2023
Home Posts tagged Επιμελητήρια
Οικονομία

Πρόταση για αλλαγές στα επιμελητήρια που οδηγούν στην υποχρεωτικότητα

Και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Αυτόματη η αρχική εγγραφή τους. Με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται οι ακόλουθες διατάξεις: 1α. Επιβάλλεται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία με