27 Σεπτεμβρίου, 2022
Home Posts tagged είναι κοινωνικός χώρος
Θέμα Χαλκιδικής

Κ. Μάλαμα : Η λαϊκή αγορά είναι απαραίτητη για τη διατροφική μας ασφάλεια. Είναι οικολογική, είναι κοινωνικός χώρος, είναι γέφυρα αλληλεγγύης.

  Το βίντεο της ομιλίας διαθέσιμο εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=jFs6uRd1zIU   Ομιλία Κυριακής Μάλαμα στο σχέδιο νόμου : “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων