3 Οκτωβρίου, 2023
Home Posts tagged Δημόσια (διαδικτυακή) εκδήλωση
Κοινωνία Πολιτισμός

Δημιουργία περιφερειακού Σχέδιο Ισότητας

Δημόσια (διαδικτυακή) εκδήλωση με θέμα «Η διάσταση του φύλου σε οργανισμούς Έρευνας και Καινοτομίας: εξερευνώντας την επαγγελματική εξέλιξη, το «κενό» στην  ηγεσία και την σεξουαλική παρενόχληση» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Ερευνών Ν.Α. Ευρώπης στο πλαίσιο του