30 Σεπτεμβρίου, 2023
Home Posts tagged υδατοκαλλιεργειών
Ελλάδα Πολιτική & Οικονομία

Στη Βουλή για δεύτερη φορά φέρνει το θέμα της ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στο Πόρτο Κουφό το ΚΚΕ

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Θέμα: Ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. (Περιοχή οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) στην περιοχή Άμπελος – Πόρτο Κουφό, χερσονήσου Σιθωνίας Π.Ε. Χαλκιδικής. Επανερχόμαστε στην ερώτηση μας με αρ. πρωτ. 8247/24.08.2017, σχετικά με την ίδρυση