6 Οκτωβρίου, 2022
Home Posts tagged Πανχαλκαδικός λόγος
Αφιερώματα

Η αναίμακτος του Πολυγύρου απελευθέρωσις 

† Παναγιώτης Στάμος Κατα τας κρισίμους περιστάσεις της Χαλκιδικής ο μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος εφάνη δεξιός οιακοστρόφος του σκάφους αυτής και εις ασφαλή λιμένα τούτο ωδήγησε. Ούτω κατά το 1912 συνετέλεσε δια της συνέσεώς του να απελευθερωθεί αμαχητί ο Πολύγυρος, αποστείλας τους εν