4 Δεκεμβρίου, 2022
Home Posts tagged Οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου
Αγροτικά Κοινωνία

«Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου»

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr -> ψηφιακές υπηρεσίες Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από την 27η Φεβρουαρίου έως και την 27η