6 Οκτωβρίου, 2022
Home Posts tagged Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός
Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 23/ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ.     9104 / 06-    03-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΞΛΟΡ1Ο-1ΟΥ)  Απόφασης διενέργειας,  Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό   ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Αιματολογικές  εξετάσεις