4 Δεκεμβρίου, 2022
Home Posts tagged Διακήρυξη διαγωνισμού
Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ.43123/27-10-2017  (ΑΔΑ:ΩΙΘΙΟΡ1Ο-ΗΣΞ) Απόφασης Διοικητή .  Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι» (CPV: 33141114-2), για τις ανάγκες των Κέντρων