30 Σεπτεμβρίου, 2023
Home Posts tagged Δημοτικό σχολείο Ορμύλιας
Βίντεο

Δείτε βίντεο από τις εκδηλώσεις του Δημοτικού σχολείου Ορμύλιας

Το Δημοτικό Σχολείο της Ορμύλιας για τα σχολικά έτη 2017-2019 συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ2 “Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών” με τίτλο:“CASTLES: Culture, Art, Story, Tales, Love and, Equality in European Inclusive
Χαλκιδική

Πρωτοπόρο το Δημοτικό σχολείο Ορμύλιας 

  Το Δημοτικό Σχολείο της Ορμύλιας για τα σχολικά έτη 2017-2019 συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ2 “Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών” με τίτλο:“CASTLES: Culture, Art, Story, Tales, Love and, Equality in European Inclusive Schools”.  Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για