3 Οκτωβρίου, 2023
Home Posts tagged Γρίπη των πτηνών
Αγροτικά Υγεία

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται για τη γρίπη των πτηνών

  «Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 28.11.2016, 17.01.2017, 17.02.2017, 23.02.2017,  31.03.2017 και 07.07.2017, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις 23.10.2017, “επιβεβαιώθηκαν δύο νέες εστίες γρίπης των