5 Δεκεμβρίου, 2022
Home Posts tagged Έλλειψη καθαριότητας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια
Κοινωνία Υγεία

Αδικαιολόγητη και επικίνδυνη για την υγεία των υπαλλήλων έλλειψη καθαριότητας, στις εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων

Σχετ. : α) Η από 8/12/2017 παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. προς τον  Αρχηγό του Π.Σ. με θέμα                   « Ελλιπείς ή ανύπαρκτες παροχές υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις                   στέγασης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Πυροσβεστικών Κλιμακίων »                      β) H από 17/1/2018