21 Απριλίου, 2024
Top News Κοινωνία Πολιτική & Οικονομία

Σε διαβούλευση το ν/σ του ΥΠΑΑΤ – Προβλέπεται η δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια

Προβλέπει Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια, δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, αγροφωτοβολταϊκών – Προβλέψεις και για αλιευτικό τουρισμό και ρυθμίσεις για πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς

Αναρτήθηκε προς διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2996) το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: «Ενίσχυση της πρότυπης κτηνοτροφίας, ρυθμίσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, διατάξεις για τη φυτοϋγεία, τα βιοκτόνα προϊόντα και την ποιότητα τροφίμων και άλλες διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης».

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφενός εισάγουν ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την στήριξη των αγροτών και αφετέρου ρυθμίζουν λειτουργικά ζητήματα και την ενίσχυση των πληγέντων αγροτών από τις θεομηνίες (πυρκαγιές, πλημμύρες).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, με αφορμή την ανάρτηση προς διαβούλευση του νομοσχεδίου, δήλωσε: «Με το νομοσχέδιο δίνουμε λύσεις σε εκκρεμότητες ετώνστον πρωτογενή τομέα. Με καινοτόμες ρυθμίσεις όπως η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, ο αλιευτικός τουρισμός, το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις για παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και λειτουργία αγροφωτοβολταϊκών, ανοίγουμε νέους δρόμους για τους αγρότες μας. Η σημαντικότερη καινοτομία που εισάγουμε είναι αυτή για τη δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματιών αγροτών και τον εφοδιασμό τους με γνώσεις, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας εποχής. Προχωρούμε μπροστά, με δύναμη και τόλμη, εκσυγχρονίζοντας την αγροτική παραγωγή με μοναδικό τελικό στόχο να δώσουμε νέες προοπτικές στους Έλληνες αγρότες»

Στόχοι του σχεδίου νόμου:

  • Δημιουργεί κτηνοτροφικά πάρκα για τον σταυλισμό των ζώων στηρίζοντας τη βιωσιμότητα των μικρών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.
  • Αντιμετωπίζει τη γραφειοκρατία και δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών.
  • Εισάγει ρυθμίσεις για τον αλιευτικό τουρισμό και τις υδατοκαλλιέργειες.
  • Δημιουργεί επαρκές πλαίσιο για την παράλληλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και λειτουργία φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
  • Βοηθά την καθημερινότητα των παραγωγών και επιλύει χρόνια προβλήματά τους, εξασφαλίζοντας την εν γένει βιωσιμότητά τους.
  •  Διευθετεί και εξορθολογίζει λειτουργικά, κανονιστικά και νομοθετικά ζητήματα πάσης φύσεως.
  • Εξασφαλίζει την βελτίωση της λειτουργίας οργανισμών.
  • Συστήνει Αγροτικά Τμήματα στα Επιμελητήρια ενισχύοντας την αγροτική επιχειρηματικότητα.

 

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 47 άρθρα, τα οποία περιλαμβάνουν:

Άρθρα 1 και 2: Σκοπός και αντικείμενο του σχεδίου νόμου.

Άρθρα 3-7: Προωθείται οεξορθολογισμός χρήσης φυσικών διαθέσιμων χώρων κτηνοτροφίας, μέσω της δημιουργίας ομαδικών και οργανωμένων χώρων σταυλισμού των ζώων, εναρμονιζόμενοι με τις ενωσιακές απαιτήσεις. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των μικρών εκμεταλλεύσεων, η αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε προϊόντα κτηνοτροφικής παραγωγής και η βελτίωση, τόσο της ποιότητας των προϊόντων, όσο και των συνθηκών εργασίας.

Άρθρα 8-13: Διορθώνονται παθογένειες χρόνων με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εξέτασης ενδικοφανών αλιευτικών προσφυγών. Συστήνεται ειδική επιτροπή εξέτασής τους από εδώ και στο εξής και διασφαλίζεταιη έκδοση αιτιολογημένης απόφασης εντός 120 ημερών από την ημερομηνία προσφυγής. Παράλληλα, διευθετούνται όλες οι παρελθούσες  προσφυγές που έχουν συσσωρευτεί στο πέρασμα των χρόνων.

 

Άρθρα 14 – 18:Διευθετούνται ζητήματα της υδατοκαλλιέργειας. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φορείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας να χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά-βοηθητικά τους σκάφη για την μετακίνηση τουριστών, εφόσον αυτοί θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού στις εγκαταστάσεις τους. Ρυθμίζεται το πλαίσιο για την αναμίσθωση εκτάσεων υδατοκαλλιέργειας, όπως και οι κυρώσεις για εκπρόθεσμες αιτήσεις. Ακόμα, όσον αφορά τις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), τίθεται ως προαπαιτούμενοη έγκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισής τους για την οποιαδήποτε  νέα χρήση υδατοκαλλιέργειας εντός αυτών. Τέλος, διευρύνεταιη περίοδος απομάκρυνσης αυθαίρετων εγκαταστάσεων από τις 20 στις 60 μέρες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν.

Άρθρα 19 – 23: Ρυθμίζονται ζητήματα για την προστασία της φυτοϋγείας, προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της φυτοϋγείας που επισύρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και το εύρος των προστίμων. Επιπροσθέτως καθορίζεται η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προβλέπεται η δυνατότητα του θιγόμενου να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ως απαραίτητο μέσο άμυνας.

Άρθρα 24 – 26: Επικαιροποιείται το πεδίο εφαρμογής του ν. 721/1977,  ώστε να προβλέπει ρητά όλους τους τύπους βιοκτόνων προϊόντων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και για λόγους εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συγκεκριμένα το άρθρο 30 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει,  αναφέρει τύπους βιοκτόνων προϊόντων πριν τον επίσημο ορισμό τους μέσω του Κανονισμού των βιοκτόνων. Επιπλέον κάποιοι τύποι βιοκτόνων προϊόντων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τα  αντιρρυπαντικά, δεν αναφέρονται ξεκάθαρα. Εκτός της αντιμετώπισης των ανωτέρω ζητημάτων, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του ν. 721/1977 και σε τυχόν μελλοντικούς τύπους βιοκτόνων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.