Οικονομία Περιφέρεια Πολιτική & Οικονομία

Θα δοθούν χρήματα στους Δήμους της Χαλκιδικής αλλά υπό όρους…

Ανάλογα με τις επιδόσεις τους θα κατανέμεται και η χρηματοδότηση…

Καθιερώνεται νέο σύστημα αξιολόγησης με 12 σημεία

Επί τάπητος τα αιτήματα της ΚΕΔΕ για επιβίωση των ΟΤΑ

• Μπορεί οι παρεμβάσεις που δρομολογεί η Κυβέρνηση για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού θεωρητικά να έχουν στόχο την βελτίωση της λειτουργίας τους, καθιερώνοντας δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεών τους, όμως είναι πολλά σήμερα τα προβλήματα και οι απρόοπτες καταστάσεις (π.χ. κλιματικά φαινόμενα) που καλούνται πλέον να διαχειριστούν. 

Η νέα αυτοδιοικητική περίοδος που ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2024, θα πρέπει να βρει καλύτερα προετοιμασμένες τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, αν και η περίοδος που διανύουμε σε οικονομικό επίπεδο είναι πολύ δύσκολη και δεν πρόκειται να αφήσει ανεπηρέαστους Δήμους και Περιφέρειες.

Τα αιτήματα της ΚΕΔΕ

Εξάλλου, τα αιτήματα της ΚΕΔΕ για την οικονομική επιβίωση των Δήμων παραμένουν πάντα επίκαιρα, όπως τονίστηκε και κατά την προχθεσινή συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, όπου αναλύθηκαν τα νέα δεδομένα που εισάγει το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024.

Σύμφωνα με το Προσχέδιο το 2024 προβλέπεται υπερδιπλάσια μεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Είναι καιρός, με βάση την «άνοιξη» που διαφαίνεται –  σύμφωνα με το Προσχέδιο  του Κρατικού Προϋπολογισμού –  στην οικονομία της χώρας σε ότι αφορά τα έσοδα του κεντρικού κράτους, να υπάρξει και αντίστοιχη «άνοιξη» και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λαζ. Κυρίζογλου, θέτοντας ως προτεραιότητα να αποδοθούν στους Δήμους οι θεσμοθετημένοι πόροι.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού δεν αναφέρεται μηχανισμός κάλυψης του ενεργειακού κόστους των Δήμων αλλά και των πληθωριστικών πιέσεων. Πρόβλεψη μεταβιβάσεων επίσης δεν υπάρχει για την πρόληψη  φυσικών καταστροφών και αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών τους για τους Δήμους.

Ερωτήματα…

Τα ερωτηματικά που διατυπώνονται από το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ συνοψίζονται ως εξής:

– Αφού η οικονομία βρίσκεται σε ανάκαμψη, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί ισχύουν ακόμη μνημονιακές δεσμεύσεις και περιορισμοί;

– Αφού το 2023 παρατηρήθηκε μία γενναία αύξηση των εσόδων των τριών φόρων που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν δικαιούται μερίδιο αυτής της αύξησης;

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ μεταξύ άλλων, ζητά την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τα παρακρατηθέντα νέας γενιάς και ειδική γραμμή στο Ταμείο Ανάκαμψης για έργα των Δήμων και ειδική γραμμή στο ΠΔΕ για έργα πρόληψης ειδικών καταστροφών.

Το τέλος ταφής απορριμμάτων

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που θέτει η ΚΕΔΕ, είναι η απόδοση του τέλους ταφής απορριμμάτων, καθώς το 2024 οι Δήμοι θα κληθούν να εισπράξουν και να αποδώσουν συσσωρευμένα ποσά για την τριετία 2022- 2024. Η ΚΕΔΕ ζητά να υπάρξει ρύθμιση του θέματος, διότι  δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουν οι Δήμοι σε αυξήσεις των δημοτικών τελών, όταν η ακρίβεια πλήττει τους πολίτες.

Ανάλογα τις επιδόσεις!..

Ανέκαθεν «μήλον της έριδος» μεταξύ Αυτοδιοίκησης – Κυβέρνησης ήταν η οικονομική ενίσχυση των ΟΤΑ, η οποία σχεδόν ποτέ δεν είναι αρκετή για την εύρυθμη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα πολλά θέματα να μένουν πίσω!

Για να αντιμετωπιστεί αυτό ακριβώς το «αγκάθι», το Υπουργείο Εσωτερικών καθιερώνει δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα σε όλους τους πολίτες και επιβράβευση των αποδοτικότερων.  Έτσι λοιπόν θα καθιερωθεί ένα νέο σύστημα αξιολόγησης Δήμων και Περιφερειών που θα βασίζεται σε 12 σημεία και με βάση τις επιδόσεις των ΟΤΑ θα κατανέμεται η χρηματοδότηση.

Αυτό το ειδικό «point system» παρουσιάζει σε ενδιαφέρον δημοσίευμά του στην «Καθημερινή» ο Σταύρος Παπαντωνίου, ο οποίος αναδεικνύει δυο στοιχεία  που δείχνουν πόσο σημαντική είναι η εξυγίανση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μεσοσταθμικά την τελευταία πενταετία ούτε ένας Δήμος δεν κατάφερε να εκπληρώσει όσα έργα είχε προαναγγείλει σε ποσοστό άνω του 80%, ενώ μόνο το 27% κατάφερε να υλοποιήσει τα έργα σε ποσοστό άνω του 50%. Σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς επενδύσεων, μόνο το 1% των Δήμων τους τήρησαν σε ποσοστό άνω του 50%.

Η πλατφόρμα που θα δημοσιοποιούνται όλα τα στοιχεία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Μάρτιο, με τα στοιχεία να ανανεώνονται είτε ανά μήνα, είτε ανά έτος.

 Οι 12 κατηγορίες 

Το σχέδιο λοιπόν απαρτίζεται από 12 κατηγορίες, που συνοψίζονται ως εξής: Η πρώτη κατηγορία αφορά τα οικονομικά στοιχεία, που μεταξύ άλλων οι Δήμοι θα πρέπει να δημοσιοποιούν, όπως τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα τέλη ακίνητης περιουσίας, τα βεβαιωμένα έσοδα από ΤΑΠ κ.α.

Η δεύτερη αφορά τις επενδύσεις και την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τα εκτελεστέα έργα, τόσο εκείνα που γίνονται με κρατικό προϋπολογισμό όσο και εκείνα που γίνονται με πόρους του Δήμου…

Τρίτη κατηγορία η πολιτική προστασία. Το πλήθος καθαρισμών ιδιωτικών και δημοσίων οικοπέδων, η βεβαίωση προστίμων και η ύπαρξη τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, αλλά και η ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.

Τέταρτη είναι το περιβάλλον και η διαχείριση των απορριμμάτων. Στα στοιχεία που πρέπει να αναρτώνται στη σχετική πλατφόρμα είναι το συνολικό βάρος των παραγόμενων απορριμμάτων, το βάρος που μεταφέρεται σε ΧΥΤΑ και το βάρος των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται…

Πέμπτη είναι η εκπαίδευση και η προσχολική αγωγή. Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσονται το πλήθος βρεφικών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, αλλά και το πλήθος των μαθητών που φοιτούν σε αυτά.

Έκτη είναι οι συνθήκες για τα ΑμεΑ και η πρόνοια…

Έβδομη είναι ευρύτερα η ποιότητα ζωής, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός…

Όγδοη είναι η διαχείριση αδέσποτων ζώων…

Ένατη είναι οι υποδομές και η ενεργειακή κατανάλωση…

Οι άλλοι τρεις πυλώνες που συμπληρώνουν τη δωδεκάδα των δεικτών είναι το ανθρώπινο δυναμικό του κάθε Δήμου, οι δράσεις για τη δημιουργία έξυπνης πόλης, όπως είναι οι υπηρεσίες του Δήμου που προσφέρονται ψηφιακά και τέλος τα δημογραφικά στοιχεία, όπως ο πληθυσμός ανδρών – γυναικών ανά ηλικία, η έκταση του Δήμου, αλλά και ο διαχωρισμός των δημοτικών κοινοτήτων σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.

Στις Περιφέρειες

Όσον αφορά τους δείκτες που αφορούν τις περιφέρειες, σύμφωνα με το δημοσίευμα οι κατηγορίες είναι έξι. Πρόκειται για τα οικονομικά στοιχεία της περιφέρειας και τα ταμειακά διαθέσιμα, τις επενδύσεις και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, την πολιτική προστασία, τις υποδομές και την ενεργειακή θωράκιση, το ανθρώπινο δυναμικό και τα δημογραφικά στοιχεία, που είναι πανομοιότυπα με τους Δήμους, αλλά και την εκπαίδευση που διαφέρει από τους Δήμους, καθώς περιλαμβάνει τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, το πλήθος μαθητών που μεταφέρονται και τελικά το κόστος…

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.