Παιδεία Χαλκιδική

Ευκαιρία για σπουδές στα ΙΕΚ της Χαλκιδικής!!!

– Αλλάζουν όλα με νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή το υπ. Παιδείας

• Ιδρύονται ειδικά Κέντρα, επεκτείνονται τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ, αναβαθμίζονται τα ΙΕΚ

– Ψηφιακή Πύλη θα συνδέει προσφορά εργασίας και ζήτηση…

• Μία κομβικής σημασίας μεταρρύθμιση, που έρχεται να συμπληρώσει εκείνη της προηγούμενης τετραετίας, έχει στα… σκαριά το υπουργείο Παιδείας. Αφορά στον «παραμελημένο» επί δεκαετίες ολόκληρες  τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στόχος είναι η συνολική αναβάθμισή της, μέσω του εκσυγχρονισμού και της ενίσχυσης των υπαρχουσών δομών της, οι οποίες προσφέρουν στους νέους μία εναλλακτική διέξοδο σε σχέση με το Πανεπιστήμιο, όπως είναι τα Ι.Ε.Κ., αλλά και της ίδρυσης νέων όπως τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που θα διευκολύνουν τη σύνδεση με την αγορά εργασίας. Η σημασία του νέου αυτού νομοθετικού πλαισίου είναι καίρια σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, σε μία εποχή που το εκπαιδευτικό μοντέλο της χώρας ωθεί τη συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων Λυκείου στα ΑΕΙ, τα οποία παράγουν «στρατιές» πτυχιούχων με τους περισσότερους να καταλήγουν στην ανεργία.

Εξάλλου, αυτό που σήμερα είναι περιζήτητο και καλά αμειβόμενο είναι κυρίως το τεχνικό προσωπικό σε διάφορους κλάδους, από τη βιομηχανία αυτοκινήτων μέχρι τις κατασκευές.

Ιδρύονται ΚΕΕΚ

Το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή θα διαρθρώνεται σε έξι κεντρικούς πυλώνες παρέμβασης, με κεντρική στόχευση τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση.

Πρώτη παρέμβαση θα είναι η ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των δομών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία. Σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ. θα συνυπάρχουν και θα αλληλεπιδρούν, διατηρώντας την οργανική αυτοτέλειά τους, Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης, Επαγγελματικά Λύκεια και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ θα παρέχεται και Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας.

Το προτεινόμενο μοντέλο θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και την αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων, οι οποίες δημιουργούν σύγχυση στους μαθητές και οδηγούσαν σε εκροές από το σύστημα.

Για την ίδρυση ενός Κ.Ε.Ε.Κ. θα πρέπει να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο (campus) τουλάχιστον μία δομή εκπαίδευσης, μία δομή κατάρτισης κι ένα εργαστηριακό κέντρο (Ε.Κ.), ενώ θα δοθεί έμφαση σε πρόσθετα κριτήρια, όπως οι χώροι διδασκαλίας, οι υλικοτεχνικές υποδομές, η προσβασιμότητα για ΑμεΑ και η εγγύτητα με μέσα μεταφοράς.

Προβλέπεται ότι με βάση τις υφιστάμενες δομές, μπορούν να ιδρυθούν περίπου 60 Κέντρα. Περαιτέρω, τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας αναβαθμίζονται και θα αποτελούν οργανική μονάδα κάθε Κ.Ε.Ε.Κ., εξυπηρετώντας όλες τις επιμέρους μονάδες που το απαρτίζουν.

Πιο πολλά Πρότυπα ΕΠΑ.Λ.

Δεύτερο βασικό μέτρο η γενίκευση των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων. Έτσι, από το σχολικό έτος 2024 – 25 θα αποτελούν κανόνα για όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας θεσμοί και λειτουργίες όπως η Επιτροπή Συντονισμού του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου, η πρακτική άσκηση των μαθητών, η εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών και η εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία εικονικών ή μη επιχειρήσεων.

Τα Π.ΕΠΑ.Λ. θα συνεχίσουν να υφίστανται και να λειτουργούν ως κύτταρα καινοτομίας, εντάσσοντας στην καθημερινότητά τους και εξελίσσοντας ακόμα περισσότερες πρακτικές που σταδιακά θα καθιερώνονται για όλα τα ΕΠΑ.Λ..

Εργ/κά Κέντρα – Σ.Σ.Π.Α.Ε.

Σειρά θα πάρουν τα Εργαστηριακά Κέντρα, τα οποία παρουσιάζουν γραφειοκρατικά προβλήματα που παρεμποδίζουν τη βέλτιστη λειτουργία τους. Για τον σκοπό αυτό, με το νέο σχέδιο νόμου οι Υπεύθυνοι Τομέων των Ε.Κ. αντικαθίστανται από τους Τομεάρχες των ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ., ώστε η θεωρία και το εργαστήριο να αποτελούν ενιαία μαθησιακή ενότητα, όπως επιτάσσει η σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική.

Ο αριθμός των Υποδιευθυντών κάθε Εργαστηριακού Κέντρου θα εξαρτάται από το πλήθος των εργαστηρίων και των μονάδων που εξυπηρετεί και, τέλος, η συνευθύνη στα εργαστηριακά μαθήματα θα διατυπωθεί ρητώς στο καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών.

Ακόμα, σύμφωνα με το επικείμενο νομοσχέδιο, αναβαθμίζεται ο ρόλος και η λειτουργία των κατά τόπους Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών τους μέσα από σχετικές με τις αρμοδιότητές τους επιμορφώσεις, η υποστήριξή τους από εμπειρογνώμονες, ενώ αναμένεται και η αναβάθμισή τους σε Συλλογικό Όργανο με Γραμματεία και έδρα, όπως ισχύει στην περίπτωση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

Δύο τομείς στα Ι.Ε.Κ.

Παρεμβάσεις θα γίνουν και στα Ι.Ε.Κ. με στόχο να αποκτήσουν έναν διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφοίτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, κάθε δομή θα διαρθρώνεται σε δύο τομείς. Τον Τομέα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τον Τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής.

Ο Τομέας Επαγγελματικής Κατάρτισης θα παρέχει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επικαιροποίηση των γνώσεων.

Αντίστοιχα, ο Τομέας Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής θα προσφέρει στους καταρτιζόμενους τόσο υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, όσο και υπηρεσίες διασύνδεσης, παρακολούθησης και υποστήριξης της σταδιοδρομίας μετά την αποφοίτησή τους.  Έτσι νέοι δρόμοι ανοίγονται για τα δημόσια ΙΕΚ της Χαλκιδικής που εδρεύουν σε Πολύγυρο και Νέα Μουδανιά και πλέον μπορούν να δεχθούν φοιτητές από την Θεσσαλονίκη για κάτι διαφορετικό και για κάτι εναλλακτικό…

Πλήρης ψηφιοποίηση 

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, ο νέος νόμος αναμένεται να καθιερώσει τη λειτουργία της Ψηφιακής Πύλης Ενημέρωσης των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Εκεί, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βρει τις ειδικότητες που προσφέρει η κάθε εκπαιδευτική δομή, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση και τη Μαθητεία και στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη και αποκατάσταση των αποφοίτων.

Κυρίως, όμως, η πλατφόρμα πρόκειται να λειτουργήσει ως σημείο τομής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ώστε αφενός οι μαθητές, καταρτιζόμενοι και απόφοιτοι και αφετέρου οι επιχειρήσεις να αναζητούν και να παρέχουν θέσεις για πρακτική άσκηση, μαθητεία και μόνιμη εργασία. Παράλληλα, η Πύλη θα παρέχει πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, ενώ μέσω αυτής θα πραγματοποιούνται και όλες οι διαδικασίες γύρω από την αξιολόγηση των δομών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.