23 Σεπτεμβρίου, 2023
Ευρώπη Περιβάλλον

Λεπτομερείς κανόνες υποβολής εκθέσεων για τη μεταβατική φάση του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τους κανόνες που διέπουν την εφαρμογή του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (ΜΣΠΑ) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής του φάσης, η οποία αρχίζει την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και διαρκεί έως το τέλος του 2025.

Ο εκτελεστικός κανονισμός που δημοσιεύτηκε σήμερα περιγράφει λεπτομερώς τις μεταβατικές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τους εισαγωγείς αγαθών ΜΣΠΑ της ΕΕ, καθώς και τη μεταβατική μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών που απελευθερώνονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των αγαθών ΜΣΠΑ.

Κατά τη μεταβατική φάση του ΜΣΠΑ, οι έμποροι θα πρέπει μόνο να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές που ενσωματώνονται στις εισαγωγές τους οι οποίες υπόκεινται στον μηχανισμό χωρίς να καταβάλλουν καμία οικονομική προσαρμογή. Αυτό θα δώσει επαρκή χρόνο στις επιχειρήσεις για να προετοιμαστούν με προβλέψιμο τρόπο, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει την τελειοποίηση της οριστικής μεθοδολογίας έως το 2026.

Για να βοηθήσει τόσο τους εισαγωγείς όσο και τους παραγωγούς τρίτων χωρών, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα οδηγίες για τους εισαγωγείς της ΕΕ και τις εγκαταστάσεις εκτός ΕΕ σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των νέων κανόνων. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται επί του παρόντος ειδικά εργαλεία ΤΠ που θα βοηθήσουν τους εισαγωγείς να διενεργούν και να αναφέρουν αυτούς τους υπολογισμούς, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό, διαδικτυακά σεμινάρια και μαθήματα για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά την έναρξη του μεταβατικού μηχανισμού. Οι εισαγωγείς θα κληθούν να συλλέξουν στοιχεία του τέταρτου τριμήνου από την 1η Οκτωβρίου 2023, ενώ η πρώτη τους έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Πριν εκδοθεί από την Επιτροπή, ο εκτελεστικός κανονισμός αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης και στη συνέχεια εγκρίθηκε από την επιτροπή ΜΣΠΑ, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Ο ΜΣΠΑ, ένας από τους κεντρικούς πυλώνες του φιλόδοξου θεματολογίου της ΕΕ για την προσαρμογή στον στόχο του 55 %, είναι το εμβληματικό εργαλείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα. Διαρροή άνθρακα προκύπτει όταν εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ μεταφέρουν την παραγωγή υψηλής έντασης άνθρακα στο εξωτερικό, για να επωφεληθούν από χαλαρά πρότυπα, ή όταν τα προϊόντα της ΕΕ αντικαθίστανται από εισαγωγές υψηλότερης έντασης άνθρακα, γεγονός που με τη σειρά του υπονομεύει τη δράση μας για το κλίμα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.