Πολιτική & Οικονομία

Έξι προτάσεις της ΚΕΔΕ για την Αυτοδιοίκηση

• Τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) για τους έξι σημαντικούς προγραμματικούς στόχους που έχουν διατυπωθεί την προηγούμενη τετραετία προς την Κυβέρνηση, παρουσίασε ο Πρόεδρός της Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ., η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν και τους πυλώνες της επόμενης σημαντικής «Μεταρρύθμισης Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης», διευκρινίζοντας ότι αυτές λαμβάνουν υπόψη τόσο τις αποφάσεις του συνεδρίου της ΚΕΔΕ (Νοέμβριο 2022) όσο και τις Προγραμματικές Δηλώσεις της Κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκαν από τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη στη Βουλή.

Από την πλευρά της η Υπουργός Εσωτερικών Ν. Κεραμέως τόνισε ότι η Κυβέρνηση θα στηρίξει το έργο της Αυτοδιοίκησης, με περισσότερα εργαλεία, περισσότερους πόρους – οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς- σε όλους τους Δήμους, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Οι έξι πυλώνες 

Οι έξι πυλώνες που παρουσιάστηκαν χθες από την ΚΕΔΕ συνοψίζονται ως εξής:

– Ισόρροπη ανάπτυξη και ενίσχυση των μικρών Δήμων. Η ΚΕΔΕ προτείνει ένα τετραετές Πρόγραμμα υποστήριξής τους, ιδίως των ορεινών, νησιωτικών και νεοσύστατων Δήμων, με ειδική χρηματοδότηση μέσω της ετήσιας αύξησης των ΚΑΠ τουλάχιστον κατά 5% την τετραετία 2024-2027.

– Οικονομική αυτοτέλεια την αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Η μείωση των εσόδων και ιδιαίτερα των ΚΑΠ στη δεκαετία του 2010 κατά 60% περίπου λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης και η παράλληλη αύξηση των δαπανών, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης κοινωνικών υπηρεσιών κατά την οικονομική κρίση και την πανδημία, δημιούργησε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Με δεδομένο τον νέο τρόπο κατανομής των ΚΑΠ από το 2024 αλλά και με βάση την αρχή της συνέχειας  της δημόσιας διοίκησης και των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, η Αυτοδιοίκηση αναμένει αύξηση  της χρηματοδότησης από 01.01.2024 τουλάχιστον κατά 10%.

– Διοικητική αυτοτέλεια και ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας. Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι είναι αναγκαία η διεύρυνση των βαθμών ελευθερίας των Δήμων στην οργάνωση των υπηρεσιών τους. Για παράδειγμα, ειδικότερα όσον αφορά τον θεσμό της κινητικότητας, πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της ΚΕΔΕ, δηλαδή να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δημάρχου για το προσωπικό όλων των κατηγοριών και όχι μόνο των τεχνικών και των οικονομικών υπαλλήλων.

– Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων. Προτείνεται για την επόμενη τετραετία ένα 4ετές Πρόγραμμα: α) για την κάλυψη των κενών θέσεων, β) για τη στελέχωση των νέων υπηρεσιών (πολιτικής προστασίας, εσωτερικού ελέγχου, ΔΟΜ κ.λπ.) και γ) για την αντικατάσταση των αποχωρούντων υπαλλήλων (με την κινητικότητα και τη συνταξιοδότηση).

-Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η ΚΕΔΕ έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα Χωροταξικά και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διαχείριση της ύδρευσης και της αποχέτευσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, τις προστατευόμενες περιοχές Natura κ.λπ. Αρκετές από τις προτάσεις δεν υιοθετήθηκαν.

– Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Δήμων. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν το Πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» και ήδη οι 17 μεγάλοι Δήμοι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα Πρόγραμμα συλλογικής υποστήριξης των υπολοίπων 315 Δήμων για την αξιοποίηση του Προγράμματος «Έξυπνες Πόλεις» του ΕΣΠΑ.

 Αιτήματα προς το ΥΠΕΣ

Εκτός όμως από αυτούς τους έξι σημαντικούς προγραμματικούς στόχους, που προϋποθέτουν την ενεργητική συμμετοχή και στήριξη συνολικά της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε και τα ζητήματα στα οποία έχει την κύρια ή την αποκλειστική αρμοδιότητα το Υπουργείο Εσωτερικών και τα οποία είναι αναγκαίο στην επόμενη περίοδο να προωθηθούν κατά προτεραιότητα. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι:

-Η σύνταξη Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών)

– Η σύνταξη Νέου Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων

– Ένα 2ετές Πρόγραμμα συγκρότησης των επτά Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ με διασφάλιση υποδομής και εξοπλισμού, πρόσληψη προσωπικού, οργάνωση υπηρεσιών και εκπόνηση προτύπων, κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη προσωπικού, ενημέρωση αιρετών και υπαλλήλων ΟΤΑ.

– Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης των Δήμων για τη δημιουργία ή την ενίσχυση των δομών που προβλέπουν οι νόμοι της τελευταίας περιόδου: Ολοκλήρωση του Προγράμματος στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας – Ολοκλήρωση του Προγράμματος συγκρότησης των ΥΔΟΜ.

-Συγκρότηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων

-Βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των Δήμων, με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ

– Νομοθετικές ρυθμίσεις βελτίωσης του εκλογικού συστήματος ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου 2023.

– Επείγουσες χρηματοδοτήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίες αφορούν: απόδοση 125 εκ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δήμων, 20 εκ. ευρώ για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους των σχολείων, 90 εκ. ευρώ για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους των ΔΕΥΑ, 5 εκ. για το πρόγραμμα περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 10 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα ναυαγοσωστικής κάλυψης.

Η ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών

Σε δήλωσή της η Υπουργός Εσωτερικών Ν. Κεραμέως αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης η σύνταξη του Νέου Κώδικα Δήμων και Περιφερειών και ότι το Υπουργείο δουλεύει εντατικά για αυτό. Για τις προσλήψεις σημείωσε ότι σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ συζητούνται τρόποι ενίσχυσης και συντόμευσης των διαδικασιών, ενώ κάλεσε τους Δήμους να δηλώσουν τις προτεραιότητες που έχουν στην πλατφόρμα για τον προγραμματισμό προσλήψεων το 2024. Σημείωσε ότι υπάρχει διάθεση να στηριχθούν οι Δήμοι με ανθρώπινο δυναμικό, ωστόσο, είπε η προτεραιότητα είναι η στελέχωση των δομών υγείας. Ο αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη των Δήμων, αλλά κυρίως η στελέχωση, η λειτουργική αυτοτέλεια και η κάλυψη των βασικών υποδομών στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους και σε αυτήν την προσπάθεια θα εξακολουθεί να συνδράμει και η ΕΕΤΑΑ.

Σε ότι αφορά τους ΚΑΠ σημείωσε πως «θα πρέπει να δούμε πως θα προχωρήσουμε με τα νέα κριτήρια κατανομής» και ότι η όποια αύξηση προέλθει από τη βελτίωση των δεικτών της οικονομίας θα πρέπει να στραφεί στην περιφέρεια. Επίσης προανήγγειλε ότι θα γίνει ειδική συζήτηση για το θέμα των ΔΕΥΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.