Top News Περιφέρεια

Σε ποιους Δήμους είναι  εξαιρετικά δύσκολο να αμφισβητηθεί η κυριαρχία των νυν δημαρχων 

Η ακτινογραφία των δημοτικών εκλογών στην Χαλκιδική 

Που αναμένεται να πέσουν… κορμιά για είσοδο στον δεύτερο γύρο


Μπορεί στο επίκεντρο του συλλογικού ενδιαφέροντος να είναι οι εθνικές εκλογές, πλην όμως η προεκλογική διαδικασία δεν έχει σταματήσει και στους 5  δήμους της Χαλκιδικής.  Το αντίθετο.

Οι εξελίξεις στον προεκλογικό αγώνα όσων έχουν ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους για τις δημοτικές εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου είναι αξιοπρόσεκτες, ενώ η μάχη είναι σκληρή σε όλους τους δήμους, τόσο σε επίπεδο δημοσιότητας, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας.

Ακόμη και η προπασχαλινή περίοδος δεν έβαλε φρένο στους υποψήφιους δημάρχους, οι οποίοι έχουν καταστρώσει τα σχέδιά τους, ώστε να κινηθούν προεκλογικά παράλληλα με τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών νωρίτερα, στις 21 Μαΐου.

Στη λογική ότι πολιτικό κενό δεν υπάρχει, οι επικεφαλής των δημοτικών συνδυασμών έχουν καταρτίσει προγράμματα για το πώς θα κινηθούν στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των εθνικών εκλογών, που πλέον είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κι αυτό είναι κάτι λογικό, διότι εάν κάποιος βάλει τον καθαρό χρόνο που μένει για να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτιά τους, για να προσεγγίσουν την κοινωνία και τους ψηφοφόρους, αλλά και για να υπερκεράσουν τη θερινή περίοδο που παρεμβάλλεται μέχρι τις κάλπες της 8ης Οκτωβρίου 2023, θα διαπιστώσει ότι είναι περιορισμένος.

Στις 31 Αυγούστου τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να έχουν κατατεθεί, οπότε μέχρι εκείνη την ημερομηνία οι υποψήφιοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι θα πρέπει να έχουν κλείσει. Και μιλάμε για δεκάδες άτομα ανά ψηφοδέλτιο ανά δήμο…

Αλλαγές στον τρόπο εκλογής προέδρων και συμβουλίων στις δημοτικές κοινότητες θεσπίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε τη Μεγάλη Τρίτη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ως ν. 5043/2023 με τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού- Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς- Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα- Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Ειδικότερα, με το άρθρο 18 προβλέπεται ότι από τις επόμενες δημοτικές εκλογές τριμελές συμβούλιο θα έχουν οι δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 201 κατοίκους και άνω. Σήμερα αυτό ισχύει για τις κοινότητες με πάνω από 300 κατοίκους. Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 201 έως 300 κατοίκους, που επηρεάζονται από τη ρύθμιση είναι συνολικά 723.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη:

Οι δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό έως 200 κατοίκους διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας, ενώ µε πληθυσμό άνω των 201 κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:

α) τρία µέλη, σε δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό από 201 έως 2.000 κατοίκους,

β) πέντε µέλη, σε δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό από 2.001 έως 10.000 κατοίκους,

γ) 11 µέλη, σε δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους και

δ) 15 µέλη, σε δημοτικές κοινότητες µε πληθυσμό από 50.001 κατοίκους και άνω.

Σημειώνεται ότι δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, µε εξαίρεση τους δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος του συνδυασμού που συγκέντρωσε κατά τον α’ γύρο στη δημοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι λοιποί υποψήφιοι, του ίδιου συνδυασμού, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί.

Την αντίθεσή της στη ρύθμιση έχει εκφράσει η Συντονιστική Επιτροπή Δικτύου Κοινοτήτων Ελλάδος, καθώς ζητά να επανέλθει η ξεχωριστή κάλπη για την ανάδειξη των προέδρων και των συμβουλίων των κοινοτήτων.

Με το άρθρο 37 πρόεδρος δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό έως 300 κατοίκους και τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό από 301 έως 2000 κατοίκους θα εκλέγονται σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης δημοτικής κοινότητας, ανεξάρτητα αν είναι μέρος του συνδυασμού του επιτυχόντος δημάρχου ή όχι. Οι έδρες των συμβούλων κατανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές στη συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα και σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε αυτήν. Πρόεδρος του τριμελούς συμβουλίου είναι ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Στις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 2001 κατοίκους και άνω στις οποίες συγκροτούνται (ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό κάθε δημοτικής κοινότητας) πενταμελή, ενδεκαμελή και δεκαπενταμελή συμβούλια, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του συνδυασμού του δημάρχου, καθώς σύμφωνα με την νομοθεσία ο συνδυασμός του δημάρχου λαμβάνει τα 3/5 του συμβουλίου αυτών των δημοτικών κοινοτήτων.

Ειδική ρύθμιση για την εκλογή προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων με ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 που λήγει η δημοτική περίοδος που διανύουμε περιέχεται στο άρθρο 10.

Η διάταξη συνιστά συμμόρφωση με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικές διατάξεις σχετικά με τον τρόπο ανάδειξης του προέδρου των δημοτικών κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων με ορισμό του συμβούλου του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού. Με τη νέα διάταξη επανέρχονται σε ισχύ οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την εκλογή του προέδρου της δημοτικής κοινότητας από το σύνολο των μελών του συμβουλίου μεταξύ των δύο πρώτων συμβούλων των δύο πρώτων κατά σειρά εκλογής συνδυασμών.

Αυτό σημαίνει ότι σε όσες κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ο πρόεδρος δεν εκλέχτηκε σε συνδυασμό που συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, θα πρέπει να γίνει ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου κοινότητας για να εκλεγεί εκ νέου ο πρόεδρός του.  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων δεν θα αυτοί που θα εκλέγονται από τον πρώτο του συνδυασμού του Δημάρχου αλλά ο πρώτος σε ψήφους από τον συνδυασμό που τερμάτισε πρώτος την πρώτη Κυριακή. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων που εκεί Πρόεδρος θα εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους του συνδυασμού του Δημάρχου. Πρακτικά και με βάση την απογραφή του 2011, καθώς η απογραφή του 2021 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, σε επίπεδο Δημοτικών Κοινοτήτων, η κατάσταση είναι η ακόλουθη:

Δήμος Αριστοτέλη

Κοινότητες ανώ των 2.000 κατοίκων

Αρναία, Μεγάλη Παναγιά, Ιερισσός.

Οι λοιπές κοινότητες του Δήμου Αριστοτέλη θα λειτουργησουν με το νέο σύστημα

Δήμος Κασσάνδρας 

Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων

Δημοτική Κοινότητα Κασσάνδρας, Δημοτική Κοινότητα Νέες Φώκαιες, Δημοτκή Κοινότητα Πευκοχωρίου,

Οι λοιπές κοινότητες του Δήμο Κασσάνδρας θα λειτουργήσουν με το νέο σύστημα

Δήμος Νέας Προποντίδας 

Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων

Δημοτική Κοινότητα Νέων Μουδανιών, Δημοτική Κοινότητα Νέας Καλλικράτειας, Δημοτική Κοινότητα Σημάντρων, Δημοτική Κοινότητα Νέας Τρίγλιας,

Οι λοιπές κοινότητες του Δήμου Νέας Προποντίδας θα λειτουργήσουν με το νέο σύστημα

Δήμος Πολυγύρου 

Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων

Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας, Δημοτική Κοινότητα Πολυγύρου, Δημοτική Κοινότητα Ορμύλιας.

Οι λοιπές Κοινότητες του Δήμου Πολυγύρου θα λειτουργήσουν με το νέο σύστημα

Δήμος Σιθωνίας 

Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Νέου Μαρμαρά, Δημοτική Κοινότητα Νικήτης, Δημοτικη Κοινότητα Συκέας.

Άξιο αναφοράς πως μόνο δύο κοινότητες επηρεάζονται στον Δήμο Σιθωνίας όπου πρόεδρος θα εκλέγεται από τον Α γύρο. Πρόκειται για Σάρτη και το Μεταγγίτσι.

Τέλος σύμφωνα με τα νέα στοιχεία καμιά κοινότητα στους πέντε Δήμους της Χαλκιδικής θα θα έχει κάτω από 200 κατοίκους, κάτι που σημαίνει πως θα έχει τριμελή συμβούλια.

Τα ξεκάθαρα φαβορί 

Τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι σε δυο Δήμους υπάρχουν ισχυρές παρατάξεις στη διοίκησή τους, που δύσκολα θα αλλάξουν. Τουλάχιστον αυτό λέει η λογική, μέχρις αποδείξεως του εναντίου. Πρόκειται για ισχυρούς δημάρχους, με σημαντικά ποσοστά, που θα πρέπει για να μπουν σε διαδικασία δεύτερου γύρου, οι αντίπαλοί τους να κάνουν σημαντικά άλματα, τα οποία θα συνιστούν έκπληξη. Στον Δήμο Πολυγύρου το γεγονός ότι πλέον και με 43% εκλέγεται Δήμαρχος, δίνει αέρα στον Αστέριο Ζωγράφο που αποφάσισε να κατέλθει εκ νέου υποψήφιος. Βέβαια έχει αντιδράσεις και φθορά, παρόλα αυτά προσπαθεί να τις μετριάσει. Απέναντι του σίγουρα θα είναι ο συνδυασμός του κου Κυργιαφίνη καθώς και του ΚΚΕ ενώ γίνεται κουβέντα και για δημιουργία ενός νέου πόλου. Μόνο που ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος για νέες προσπάθειες. Στον Δήμο Αριστοτέλη ο Στέλιος Βαλιάνος σαφώς και τα πάει καλά και η βαθμολογία του είναι πάνω από την βάση. Η νίκη του από την πρώτη Κυριακή δεν αμφισβητείται αν και θα έχει απέναντι του του εκτός από το ΚΚΕ και έναν συνδυασμού που θα βγει από τις παρατάξεις των κ.κ. Τσακνή και Λαμπράκη που δεν θα είναι κανείς τους επικεφαλής. Δεν αποκλείεται να είναι υποψήφια η κα Κατερίνα Ιγγλέζη, πρώην Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα αν δεν εκλεγεί Βουλευτής. Τα δεδομένα δείχνουν πως θα κερδίσει από την πρώτη Κυριακή ο κος Βαλιάνος που πάντως έχει ζητήματα ιδιαίτερα στην περιοχή των πρώην Δήμων Σταγείρων και Ακάνθου καθώς και Μεγάλης Παναγιάς.  Αν κάποιος από αυτούς τους δημάρχους αλλάξει θα συνιστά έκπληξη πρώτου μεγέθους και γι’ αυτή προφανώς παλεύουν οι αντίπαλοί τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η μάχη για τους αντιπάλους τους έχει χαθεί. Καμιά μάχη δεν έχει χαθεί προτού δοθεί καν και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ενώ η κάλπη μπορεί να γεννήσει και εκπλήξεις…

Οι  αμφίρροπες μάχες

Στους άλλους δυο δήμους όμως θα δοθεί σκληρή μάχη, η οποία αναμένεται να πάει σε δεύτερη Κυριακή, ενώ ήδη οι υποψηφιότητες είναι πολλές σε καθέναν από αυτούς, με αποτέλεσμα να είναι απρόβλεπτη κάθε εξέλιξη προς το παρόν. Δεδομένα Δήμαρχο θα αλλάξει η Σιθωνία καθώς είναι πολύ πιθανό ο Κυπαρίσσης Ντέμπλας να μην κατέλθει υποψήφιος μιας και πρόσωπα του συνδυασμού του έχουν πάρει σε άλλους συνδυασμούς. Άρα δεδομενα εκεί έχουμε αλλαγή ισορροπιών. Για την ώρα θα κατέλθει Δήμαρχος ο πρώην Δήμαρχος Ιωάννης Τζίτζιος ο οποίος στηρίζεται από πολλά άτομα και φαίνεται να έχει προβάδισμα. Έκπληξη φαίνεται να αποτελεί ο Ιωαννής Μαλίνης πρώην αντιδήμαρχος και ανεξάρτητος Δημοτικός σύμβουλος Σιθωνίας που κάνει και αυτός κινήσεις. Από εκεί και πέρα το όνομα έκπληξη που ακούγεται είναι αυτό της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακής Μάλαμα, είτε βγει είτε όχι. Θυμίζουμε πως ο εν ενεργεία Βουλευτής μπορεί να είναι υποψήφιος Δήμαρχος χωρίς να παραιτηθεί. Αν εκλεγεί τότε παραιτείται. Βέβαια το όνομα της παίζει δυνατά και για την θέση του Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης αν κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ίσως δούμε ένα τρομερό μπραντ ντε φερ που αν υπάρξουν τρεις συνδυασμοί, ίσως πάει και στον δεύτερο γύρο…. Στον Δήμο Κασσάνδρα πραγματικά έχουμε του Κουτρούλη τον γάμο. Η νυν Δήμαρχος δείχνει να θέλει να κατέλθει υποψήφια αλλά δεν έχει κάνει ούτε μια ανακοίνωση. Μόνο προσπαθεί να προβάλει το έργο της. Ο Βασίλης Στακινός, πρώην αντιδήμαρχος Κασσάνδρας δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος. Το ίδιος και ο πρώην Δήμαρχος Κώστας Παπαγιάννης. Υποψήφια φέρεται να είναι και η δημοσιογράφος Μαρία Παπαδημητρίου.

Το ερωτηματικό 
Τέλος ο Δήμος Νέας Προποντίδας αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό. Ο σημερινός Δήμαρχος Νέας Προποντίδας μετράει ήδη 11 χρόνια ως Δήμαρχος και ζητά άλλη μια θητεία πέντε ετών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως και την ενασχόληση του παλαιότερα ως αντιδήμαρχος και πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης. Μπορεί σήμερα να μην φαίνεται ότι υπάρχει αντίπαλος, αλλα υπάρχει μεγάλη φθορά λόγω των πολλών ετών. Από εκεί και πέρα γίνονται διεργασίες τόσο στην κεντροαριστερά όσο και στην κεντροδεξιά για την συγκρότηση ψηφοδελτίων. Η μάχη της Νέας Προποντίδας σαφώς και κρύβει εκπλήξεις καθώς ακόμη οι υποψήφιοι δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.