1 Ιουλίου, 2022
Top News Χαλκιδική

Α. Ζωγράφος: Αποτερματισμός Ταξιάρχη- Το θέμα οδεύει προς λύση

Σώζεται το  Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη – Βραστάμων

 

 

 

Λύση σε ένα μεγάλο και σημαντικό ζήτημα δίνει ο Δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος ο οποίος μέσα την αυτοδιοικητική του εμπειρία, τις νομικές του γνώσεις και φυσικά τις γνωρημίες του, καταφέρνει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα λειτουργεί και σαν δεδικασμένο με αποτέλεσμα και άλλες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιο ζήτημα, να το επιλύσουν. Μάλιστα είχαμε φιλοξενήσει μέσα από την καθημερινή εφημερίδα Η Χαλκιδική, την επιστολή αλλά και τις ενέργειες που είχε κάνει ο Αστέριος Ζωγράφος. Μέσα από αυτές οι κάτοικοι του Ταξιάρχη βρίσκουν λύση σε ένα θέμα που τους ταλανίζει. Επί της ουσίας ο Δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος τόνισε ότι το  Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη – Βραστάμων παραχωρήθηκε κατά νομή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δυνάμει του Ν. 6320/34 και το από 15-12-1934 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 448 Α΄).

Στον Ταξιάρχη και στα Βράσταμα Χαλκιδικής, με την υπ’ αριθ. 200582/2898/9.10.65 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας συστάθηκε Επιτροπή Αποτερματισμού στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη – Βραστάμων. Η πρωτοβάθμια επιτροπή αποτερματισμού άρχισε τις εργασίες της, την 20/3/1968 και τελείωσε την 22/9/1977 ύστερα από 230 συνεδρίες. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό αποτερματίστηκαν μεμονωμένοι αγροί ή συγκροτήματα αγρών  και έγιναν 1117 σχεδιαγράμματα, με συνολική έκταση 1.563,34 Ηα.

Από το 2003 με το Ν. 3208/2003 και συγκεκριμένα με το άρθρο 21, της παρ. 16 το οποίο ισχύει και σήμερα, ορίστηκε ότι:

<< Οι αποφάσεις των Επιτροπών του Οριστικού Αποτερματισμού που διενεργήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 6320/1934 (ΦΕΚ 356 Α΄) στο δημόσιο δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής, που παραχωρήθηκε κατά νομή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου και του από 15.12.1934 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 448 Α΄) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διατηρούν την ισχύ τους ως προς τη μορφή των εκτάσεων που αποτερματίστηκαν ως αγροτικές. Όσες από τις εν λόγω εκτάσεις έχουν διασωθεί φυσικά υπάγονται ως προς τη διαχείρισή τους στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος>>.

Με το Ν. 4280/2014 στο άρθρο 49, γίνεται τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012. Μετά την παρ. 16 του άρθρου 36  του Ν. 4061/2012, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 17 ως εξής : <<17. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας διαθέσιμα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια και εκχερσώθηκαν για το λόγο αυτόν πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, καθώς και εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει που περιελήφθησαν στον κτηματολογικό πίνακα κυρωμένου αναδασμού του άρθρου 15 του Ν. 647/1977(Α 242) και έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την προστασία τους ανακαλούνται>>.

Να γίνει τροποποίηση στην παράγραφο 17 και να συμπεριληφθούν και οι αποτερματισμένοι αγροί του Πανεπιστημιακού Δάσους  Ταξιάρχη – Βραστάμων Χαλκιδικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.