21 Οκτωβρίου, 2021
Θέμα Χαλκιδικής

«ΑΠ.ΠΑΝΑΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ»

 

Με κοινοβουλευτική παρέμβαση – ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, ο Βουλευτής Χαλκιδικής μαζί με τους συναδέλφους της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, ζητούν την άμεση κατάθεση του Σχεδίου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2022-2031 αλλά και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην διαμόρφωσή του με ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη.

Στην ερώτηση επισημαίνεται, ότι ανά την επικράτεια αλλά και τη Χαλκιδική έχει δημιουργηθεί αναστάτωση στους κατοίκους, λόγω των έντονων πιέσεων που δέχονται οι περιοχές, για την εγκατάσταση πολλών και μεγάλων εγκαταστάσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά), εξαιτίας της εκκρεμότητας του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ.

Στη συνολική κοινοβουλευτική παρέμβαση ο κ. Πάνας τονίζει, πως προκείμενου να επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αλλά και των δεσμεύσεων της χώρας από την στρατηγική της Ε.Ε. για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050, υπάρχει αναγκαιότητα μιας προοδευτικής ενεργειακής νομοθεσίας με έλεγχο, διαφάνεια και καθαρούς κανόνες στην ανάπτυξη έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Παράλληλα ο Βουλευτής επισημαίνει, πως πρέπει να δοθεί έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες και σε μικρά έργα που δεν αλλοιώνουν φυσικά τοπία, με μέτρα έναντι της υπερσυγκέντρωσης του δυναμικού στην αγορά ενέργειας από ελάχιστες μεγάλες εταιρίες, αλλά και μέτρα για την αποφυγή τεχνητών αυξήσεων τιμών προς τον καταναλωτή και ταυτόχρονα αιτείται την κατάθεση Σχεδίου του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2022-2031.

Ο κ. Πάνας δήλωσε σχετικά : « Η καθυστέρηση στην αναθεώρηση και η έλλειψη επικαιροποιημένου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ αναδεικνύει όλες τις παθογένειες που πηγάζουν από την αγνόηση των τοπικών κοινωνιών στη χωροθέτηση και εγκατάσταση των ΑΠΕ. Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι Υπουργοί, να εξετάσουν χωρίς καθυστερήσεις, ένα ειδικό χωροταξικό πλαίσιο ΑΠΕ με συγκεκριμένα κριτήρια και περιορισμούς, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και τη Χαλκιδική, με τη συμμετοχή της τοπικής μας κοινωνίας και οφέλη που θα πηγάζουν από τη συμμετοχή αυτή».

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ και Α.Κ.Ε

 

Προς τους Υπουργούς

1. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα

2. Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη

 

Θέμα: Ζητούμενο ακόμα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ (ΕΧΠΑΠΕ) και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην διαμόρφωσή του με ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη.

 

Κύριοι Υπουργοί,

δεδομένων των έντονων πιέσεων που δέχονται το τελευταίο διάστημα συγκεκριμένες περιοχές της χώρας (Κοζάνη, Βοιωτία, Φωκίδα, Εύβοια, Άνδρος, Τήνος κ.α.) για εγκατάσταση πολλών και μεγάλων εγκαταστάσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά), στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αλλά και των δεσμεύσεων της χώρας από την στρατηγική της Ε.Ε. για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία μέχρι το 2050, έχουν δημιουργηθεί συγκρουσιακές καταστάσεις και αναστάτωση στους κατοίκους εξαιτίας της εκκρεμότητας ακόμα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ.

 

Επειδή τέτοιου είδους φαινόμενα δεν πρέπει να καταντούν συκοφαντική δυσφήμηση των ΑΠΕ που τόσο έχουμε ανάγκη, αλλά και υποχρέωση να προωθήσουμε ως χώρα,

 

Επειδή αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι η απαραίτητη «πράσινη» ενεργειακή μετάβαση μέσω ΑΠΕ στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται με παλιούς όρους, καθώς έχει κυρίως συγκεντρωτικό χαρακτήρα, και διενεργείται βασικά με μεγάλα έργα και συμμετοχή μερικών μόνο μεγάλων εταιρειών, ενώ εμείς πρεσβεύουμε ένα άλλο μοντέλο προώθησής τους με αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από τον απλό πολίτη, ο οποίος μετατρέπεται από καταναλωτή σε αυτοπαραγωγό πράσινης ενέργειας και βασικό συν-διαμορφωτή της ενεργειακής μετάβασης,

 

Επειδή, το Κίνημα Αλλαγής υποστηρίζει την αναγκαιότητα μιας προοδευτικής ενεργειακής νομοθεσίας με έλεγχο, διαφάνεια και καθαρούς κανόνες στην ανάπτυξη έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με έμφαση στις ενεργειακές κοινότητες και σε μικρά έργα που δεν αλλοιώνουν φυσικά τοπία, με μέτρα έναντι της υπερσυγκέντρωσης του δυναμικού στην αγορά ενέργειας από ελάχιστες μεγάλες εταιρίες αλλά και με μέτρα για την αποφυγή τεχνητών αυξήσεων τιμών προς τον καταναλωτή,

 

 

 

 

 

Επειδή η καθυστερημένη αναθεώρηση και η έλλειψη επικαιροποιημένου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ αναδεικνύει όλες τις παθογένειες που πηγάζουν από την αγνόηση των τοπικών κοινωνιών στη χωροθέτηση και εγκατάσταση των ΑΠΕ,

 

Επειδή, η χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ, ειδικά μεγάλης ισχύος, συνδέεται άμεσα και με την ανάγκη ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισμό των απαραίτητων ενεργειακών δικτύων, διασυνδέσεων και υποδομών της χώρας,

 

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

 

1. Πότε θα είναι έτοιμο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ ;

 

2. Είναι στις προθέσεις σας ο επανασχεδιασμός των ανταποδοτικών τελών έργων ΑΠΕ, ιδίως των μεγάλων εταιρειών παραγωγής ενέργειας, προς τις τοπικές κοινωνίες λαμβάνοντας υπόψιν για παράδειγμα την αύξηση των ανταποδοτικών ποσοστών αναλογικά με την ισχύ του έργου και του μεγέθους της εταιρείας στην εθνική και διεθνή αγορά ενέργειας, ή ανά Περιφερειακή Ενότητα οι εταιρίες να καλύπτουν δαπάνες ενέργειας και δαπάνες για εξοικονόμηση ενέργειας σε νοσοκομεία και σχολεία ;

 

3. Είναι στις προθέσεις σας για την ορθότερη και ισόρροπη γεωγραφική κατανομή και την μη υπερσυγκέντρωση έργων ΑΠΕ μεγάλης ισχύος να εξετάσετε κριτήρια και περιορισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα και δια νόμου να καθοριστούν μετρήσιμα όρια, η υπέρβαση των οποίων δεν θα επιτρέπει την εγκατάσταση νέων έργων ;

 

4. Ποιος είναι ο συνολικός χρονικός προγραμματισμός (σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή έργων) των νέων δικτύων μεταφοράς ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ ;

 

5. Δεδομένου ότι για κάθε νέο MW έργων από κυμαινόμενα ΑΠΕ θα πρέπει να σχεδιάζεται και η κατασκευή περίπου 0,25 MW έργων αποθήκευσης, τι σχεδιασμός υπάρχει ώστε τα έργα ΑΠΕ να συνοδεύονται από αντίστοιχα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε όλη την ηπειρωτική και θαλάσσια επικράτεια της χώρας ;

 

και ζητείται να κατατεθεί

Το Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2022-2031.

 

Αθήνα, 04/10/2021

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

 

Γιώργος Αρβανιτίδης

 

 

Ιλχάν Αχμέτ

 

 

Χρήστος Γκόκας

 

 

Γιώργος Καμίνης

 

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

 

Χαρά Κεφαλίδου

 

 

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

 

 

Ευαγγελία Λιακούλη

 

 

Ανδρέας Λοβέρδος

 

 

Γεώργιος Μουλκιώτης

 

 

Μπουρχάν Μπαράν

 

 

Δημήτρης Μπιάγκης

 

 

Απόστολος Πάνας

 

 

Ανδρέας Πουλάς

 

 

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

 

 

Γιώργος Φραγγίδης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *