1 Απριλίου, 2023
Top News Άρθρα

Δεκάδες χωριά της Χαλκιδικής μπορούν να κατασκευάσουν αποχετευτικό δίκτυο

 

 

 

Σημαντικά οφέλη θα αποκομίσουν όσες  τοπικές κοινότητες της Χαλκιδικής, δεν έχουν κατασκευάσει αποχετευτικο δικτυο,  για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, από την πρόβλεψη του ταμείου ανάκαμψης, για την κατασκευή υποδομών διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Οι  σημαντικές αυτές παράμετροι εμπεριέχονται στο σχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση για χρηματοδότηση από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει το περιβαλλοντικό σκέλος του, όπως το παρουσίασε ο αρμόδιος Υπουργός Κώστας Σκρέκας στην πρόσφατη συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες.

Μεταξύ των προγραμμάτων που προωθούνται για υλοποίηση, υπάρχουν κι εκείνα τα οποία αφορούν στην ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού με δαπάνη που ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται και δράσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Χαλκιδική, καθώς αφορούν στην κατασκευή έργων αποχέτευσης σε οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους, όπως είναι η πλειοψηφία των χωριών μας. Πρόκειται για έργα που, εφόσον γίνουν, θα συμβάλλουν ουσιαστικά αφενός στην προστασία των ποταμών και του υδροφόρου ορίζοντα που σήμερα δέχονται ανεξέλεγκτα λύματα και αφετέρου στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

 

Χωρίς αποχετευτικό…

Ελάχιστοι μικροί οικισμοί, κωμοπόλεις και χωριά σε όλη τη χώρα διαθέτουν σήμερα αποχετευτικά δίκτυα και υποδομές διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Ειδικά στην περιφερειακη ενότητα Χαλκιδικής και στις τοπικές κοινότητες, τέτοιου είδους δίκτυα είναι απλώς… πολυτέλεια!


Λόγω της απουσίας αποχετευτικού οι περισσότερες κατοικίες διαθέτουν απορροφητικούς ή στην καλύτερη περίπτωση στεγανούς βόθρους ή πολύ σπάνια διάταξη σηπτικής δεξαμενής με απορροφητικό βόθρο. Οι δε επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν εφαρμόζουν διατάξεις πρωτοβάθμιας επεξεργασίας και δεν λειτουργούν συστήματα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων τους. Ως αποτέλεσμα, τα λύματα σπιτιών και επιχειρήσεων οδηγούνται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και καταλήγουν σε ρέματα και ποτάμια! Με άλλα λόγια, τόσο τα ποτάμια μας όσο και γενικά ο υδροφόρος ορίζοντας δέχονται έντονες πιέσεις και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο τελευταίος μένει «αλώβητος» από την συνεχόμενη υγρή ρύπανση που δέχεται εξαιτίας των λυμάτων μας.

 

Πολλαπλά τα οφέλη

Επομένως, η κατασκευή υποδομών διαχείρισης των λυμάτων σε μικρούς οικισμούς με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, προσφέρει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο είναι σε άμεση σχέση με την ποιότητα ζωής των κατοίκων της υπαίθρου και επηρεάζει φυσικά τη δημόσια υγεία.
Η αποτελεσματική συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων έχει μεγάλη σημασία και αποτελεί καίριο παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η κατασκευή υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, θα βοηθήσει να βελτιωθεί σημαντικά ο τρόπος διαχείρισης των αστικών λυμάτων στους μικρούς οικισμούς, γεγονός που θα επιτρέψει σταδιακά τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων αποδεκτών και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.     Το θέμα είναι να ενεργοποιηθούν οι Δήμαρχοι όσο πιο γρήγορα μπορούν μαζί με τους αντιδημάρχους τεχνικών υπηρεσιών καθώς και τις τεχνικές υπηρεσίες.  Αυτός είναι ο οδικός χάρτης που σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά, ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο,να ενισχύσουν τη δέσμευση της Ελληνικής Πολιτείας για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων μελέτης, χρηματοδότησης και κατασκευής των υποδομών διαχείρισης λυμάτων, σε μικρούς οικισμούς, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Απλές εγκαταστάσεις

Εμείς ψάξαμε, ερευνήσαμε και διαπιστώσαμε πως σε σε περιοχές με απαιτητική μορφολογία όπως η Χαλκιδική  που διαθέτει βραχώδες και λοφώδες έδαφος στον Βορρά, περιοχές χαμηλού υψόμετρου κ.α. στην περιοχή της Καλαμαριάς, ορεινό όγκο αλλά και αγρόκτημα,  θέλει ειδική μελέτη.
Οι μικροί ορεινοί οικισμοί της Π.Ε. Χαλκιδικής, απαιτούν απλές εγκαταστάσεις, με ελάχιστες εκσκαφές και παρεμβάσεις στο φυσικό τοπίο, με ασφαλή οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης, ώστε όλα τα έργα υποδομής, να συνδράμουν παράλληλα στην προστασία και στην διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των περιοχών. Στα πλαίσια του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός νέου συστήματος αποχέτευσης, είτε συμβατικού βαρύτητας ή υπό πίεση και σε συνδυασμό αυτών, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ορθή σχεδίασή του η ασφαλής, οικονομικά αποδοτική και αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

 

Πρώτα το περιβάλλον!


Ακόμη η εφημερίδα μας Θέμα της Χαλκιδικής, η μοναδική εβδομαδιαία εφημερίδα της περιοχής που κυκλοφορεί έγχρωμη σε κάθε σελίδα της  εντύπως, αφού έψαξε και ερεύνησε, αναφέρει πως η διεθνής τεχνογνωσία και εμπειρία παρέχει πληθώρα επιλογών, καθώς υπάρχουν νέα, πρωτοποριακά αποχετευτικά συστήματα που προσφέρουν ελευθερία στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης παντού, με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή.
Η επιλογή απαιτεί ένα σύστημα που θα διασφαλίζει τις υφιστάμενες υποδομές, με εγκατάσταση και λειτουργία που θα προκαλέσει ελαχίστη περιβαλλοντική όχληση, καθώς πάνω απ’ όλα είναι η προστασία του περιβάλλοντος, επιτρέποντας στους μικρούς οικισμούς (τέως Κοινότητες) να επιτύχουν υψηλά στάνταρντ διαβίωσης των κατοίκων τους και να συνδράμουν παράλληλα στην προστασία και στην διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των περιοχών τους.

Οι Κοινότητες

Σύμφωνα με την έρευνα μας δεκάδες ειναι οι κοινότητες που υπάρχουν στην Χαλκιδική που μπορούν να ενταχθούν αρκεί βέβαια να υπάρχουν μελέτες και να μην τελειώσουν τα χρήματα. Υπολογίζεται ότι Πανελλαδικά από τις 5.500 κοινότητες της Χώρας, ούτε οι μισές δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο. Πρόκειται για χωριά που θα πάρουν ανάσα και θα εκμηδενίσουν το περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωμα. Πόσο έτοιμοι όμως είναι οι Δήμοι της περιοχής να εκμεταλλευτούν το χρηματοδοτικό εργαλείο και να παρουσιάσουν ώριμες μελέτες; Θα το δούμε στην πράξη. Εμείς εν κατακλείδι εφιστούμε την προσοχή τους ώστε να προετοιμαστούν γιατί άλλη μια χαμένη ευκαιρία, θα είναι καταστροφική για τα χωριά μας…

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.