2 Ιουλίου, 2022
Απόψεις Άρθρα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Γράφει η Αναστασία Γιοβανοπούλου, Δικηγόρος, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Νέας Προποντίδας 

Στη σύγχρονη εποχή που οι υποχρεώσεις διογκώθηκαν, συνεχείς οι προσπάθειες προς ρύθμιση ατομικών χρεών αλλά και χρεών επιχειρήσεων. Ο βομβαρδισμός, ωστόσο, από πληροφορίες δεν σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας κατανοούν και τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες για «νοικοκύρεμα». Παρακάτω, γίνεται μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης του προγράμματος Γέφυρα 2, προκειμένου να γίνει κατανοητό και να βοηθηθούν όλοι οι πληττόμενοι Έλληνες πολίτες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2»

Αφορά τη στήριξη και τη ρύθμιση δανείων επιχειρήσεων (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών – επιτηδευματιών), που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία, δηλαδή κατά το 2020 έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 20% συγκριτικά με το 2019, και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια, επιδοτώντας, εκτός από τους τόκους, και το κεφάλαιο του δανείου.

Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική και γρήγορη, αφού η επιχείρηση υποβάλλει σε 5 απλά στάδια αίτηση στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά.

Στο 1οστάδιο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί, ενδεχομένως, αρχές Απριλίου 2021.

Στο 2οστάδιο γίνεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας, δηλαδή αφού διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος και γίνει διασταύρωση στοιχείων, διαπιστώνεται κατά το πόσο ο αιτούμενος οφειλέτης πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Στο σημείο αυτό, δεν χρειάζεται η επισύναψη κανενός εγγράφου ή δικαιολογητικών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων.

Ενδεικτικά, τα κριτήρια επιλεξιμότητας για μία ατομική επιχείρηση ή για έναν ελεύθερο επαγγελματία είναι τα εξής:

 1. Να μην απασχολεί προσωπικό
 2. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ
 4. Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (π.χ. μετοχές και ομόλογα) αξίας έως 40.000 ευρώ και
 5. Να διαθέτει ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 600 ευρώ.

 

Όπως είναι αναμενόμενο, τα παραπάνω όρια επιλεξιμότητας αυξάνουν όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης.

 

Συνεπώς, για μία πολύ μικρή επιχείρηση τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα εξής:

 1. Να απασχολεί προσωπικό έως 10 άτομα
 2. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατομμύριο ευρώ
 4. Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (π.χ. μετοχές και ομόλογα) αξίας έως 150.000 ευρώ και
 5. Να διαθέτει ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία αξίας έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

 

Για μία μικρή επιχείρηση τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα εξής:

 1. Να απασχολεί προσωπικό έως 50 άτομα
 2. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατομμύρια ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατομμύρια ευρώ
 4. Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (π.χ. μετοχές και ομόλογα) αξίας έως 750.000 ευρώ και
 5. Να διαθέτει ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία αξίας έως 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 15.000 ευρώ.

 

Για μία μεσαία επιχείρηση τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα εξής:

 1. Να απασχολεί προσωπικό έως 250 άτομα
 2. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ
 3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατομμύρια ευρώ
 4. Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (π.χ. μετοχές και ομόλογα) αξίας έως 3,75 εκατομμύρια ευρώ και
 5. Να διαθέτει ακίνητη μη υποθηκευμένη περιουσία αξίας έως 50 εκατομμύρια ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 50.000 ευρώ.

 

Στο 3ο στάδιο εγκρίνεται η κρατική επιδότηση ηλεκτρονικά, που σημαίνει ότι εφόσον ο οφειλέτης πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και ο οφειλέτης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email), ώστε να το γνωρίζει. Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας αυτής κρατικής επιδότησης διαμορφώνεται, όπως καταγράφηκε παραπάνω ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στα ενήμερα δάνεια η ενίσχυση (συνεισφορά του Δημοσίου) μπορεί να φτάσει έως και το 90% της δόσης, ώστε να επιβραβεύονται οι συνεπείς, ενώ στα «κόκκινα δάνεια» η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και το 80%.

Στο 4οστάδιο ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμιστεί το μη εξυπηρετούμενο δάνειο.

Στο 5ο και τελευταίο στάδιο καταβάλλεται στον οφειλέτη η καθοριζόμενη κρατική επιδότηση.

 • Αν πρόκειται για επιχειρηματικό δάνειο το οποίο εξυπηρετείται, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά ένα μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης.
 • Αν πρόκειται για επιχειρηματικό δάνειο το οποίο δεν εξυπηρετείται, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά ένα μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.
 • Η κρατική επιδότηση θα καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 8 μηνών.

 

Ο μοναδικός «κόφτης» που φαίνεται ότι θα έχει το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» αφορά το ύψος του δανείου, το οποίο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 250.00,00€.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.