7 Φεβρουαρίου, 2023
Ελλάδα

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIOREGIO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (Local Stakeholder Group – LSG) του έργου BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία, που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020  και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών ρευμάτων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας.

Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η συζήτηση και συγκέντρωση δεδομένων αναφορικά με το σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση των εργαλείων πολιτικής για την βιο-οικονομία και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκε τόσο το πλαίσιο του έργου όσο και τα καλά παραδείγματα κυκλικής βιο-οικονομίας, όπως αυτά διαπιστώθηκαν στην 2η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία, στην περιφέρεια Castilla-La Mancha.

Στο πλαίσιο της 3ης συνάντησης των εμπλεκομένων φορέων του έργου BIOREGIO, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018,  παρουσιάστηκαν τεχνολογικά στοιχεία και λύσεις για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε ρεύματα οργανικών αποβλήτων από τους εκπροσώπους του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, ενώ οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν θέματα σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης που θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτικές και εργαλεία κυκλικής οικονομίας για τα βιοαπόβλητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας σχετικά με τα βιολογικά ρεύματα, το οποίο αποτελεί κύριο παραδοτέο του έργου σε περιφερειακό επίπεδο. Η συνεισφορά της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων υπήρξε καθοριστική σε επίπεδο καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μπορούν να υιοθετηθούν από αντίστοιχους φορείς στις Περιφέρειες-εταίρους του έργου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Τοπική Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου BIOREGIO ενημερώθηκε για την 3η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (15-16 Μαΐου 2018). Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών κυκλικής βιο-οικονομίας σε ρεύματα αγρο-κτηνοτροφικών υπολειμμάτων. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν όλοι οι εταίροι και αντίστοιχα τα μέλη των Τοπικών Ομάδων Εμπλεκόμενων Φορέων από κάθε Περιφέρεια-εταίρο του έργου.

Η επόμενη συνάντηση της ομάδας εμπλεκομένων φορέων θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2018.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIOREGIO: www.interregeurope.eu/bioregio

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.