7 Φεβρουαρίου, 2023
Ελλάδα

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σκιώνης

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση  του ΚΑΠΗ Νέας  Σκιώνης που βρίσκεται   στην Τοπική Κοινότητα Νέας  Σκιώνης της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας  

Το μίσθιο πρέπει:

  • να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και να έχει εύκολη πρόσβαση και επαφή με κεντρική οδό στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σκιώνης
  • να έχει συνολική στεγασμένη επιφάνεια από 80 έως 150  τετραγωνικά μέτρα

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότατος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από  τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση: Καλλιθέα Χαλκιδικής στο  τηλέφωνο 23740-20065 και φαξ:23740-24851.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.