21 Απριλίου, 2024
Top News Χαλκιδική

Έκτακτες εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία!  Δημοσίευμα της εφημερίδας Θέμα της Χαλκιδικής 

Μεγάλες αλλαγές φέρνει στη Νέα Δημοκρατία η απόφαση της Πολιτικής επιτροπής να αλλάξει τον κανονισμό λειτουργίας της Πανελλαδικής οργάνωσης και να προβεί σε εσωκομματικές εκλογές. Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία δια του Γραμματέα Λευτέρη Αυγενάκη αλλά και του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη επιζητεί την επανίδρυση της Κομματικής βάσης με πολλές αλλαγές ώστε να συμμετάσχουν αφενός νέοι άνθρωποι στις διαδικασίες και αφετέρου να υπάρχουν ασυμβίβαστα στους λεγόμενους βαρόνους που μόνο στόχο έχουν την δημιουργία κάστας και αποκλεισμού της κοινωνίας από τις διαδικασίες. Το Θέμα της Χαλκιδικής έχει στα χέρια του το δωδεκασέλιδο κανονισμό όπως εγκρίθηκε από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας κατά την 6η σύνοδο της, στις 24 Ιανουαρίου 2018 και που τίθεται σε άμεση εφαρμογή από την ψήφιση του. Θυμίζουμε πως το Θέμα της Χαλκιδικής είχε γράψει προ δυο μηνών το ενδεχόμενο αυτό ως σίγουρο, όπως και έγινε. Η Εφημερίδα μας όσο και αν την χτυπούν κάποιοι συνεχίζει να έχει κύρος, οντότητα, αλήθεια και δικαιοσύνη. Άλλωστε τα αποκλειστικά και έγκυρα θέματα που αναλύει και παρουσιάζει δεν διαψεύδονται με τίποτα.

Εκλογές τον Μάιο

Σύμφωνα με πληροφορίες μας οι εσωκομματικές εκλογές θα προκηρυχτούν στον Μάιο του 2018 και δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι θα έχουν όσοι ψήφισαν στις εκλογές για Πρόεδρο του Κόμματος αλλά και στις εσωκομματικές που ακολούθησαν καθώς και όσοι είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι και διαθέτουν την κάρτα μέλους της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα θα υπάρξει και μια περίοδο περίπου δυο μηνών προ των εκλογών όπου και θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο Κόμμα μέλη και να ανανεώσουν τις συνδρομές τους.

Η Γραμματεία Οργανωτικού κυρίαρχη του παιχνιδιού

Φαίνεται ότι με βάση τον νέο κανονισμό αναβαθμίζεται η Γραμματεία Οργανωτικού καθώς θα έχει την πλήρη ευθύνη και έλεγχο της δράσης των Δημοτικών και Νομαρχιακών Οργανώσεων. Σε πρώτη φάση καταργούνται όλοι οι τομεάρχες του Κόμματος ανά νομό καθώς και όσοι έχουν επιτελικές περιφερειακές θέσεις. Για τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας της Γραμματείς οργανωτικού θα ορισθούν 13 Περιφερειάρχες με αναπληρωτές και οι οποίοι θα έχουν ασυμβίβαστο υποψηφιότητας σε αιρετές θέσεις στο Κόμμα καθώς και σε αυτοδιοικητικές εκλογές και Βουλευτικές. Ο Γραμματέας Οργανωτικού θα συγκαλεί σε ειδική σύνοδο, ανά εξάμηνο για τους Προέδρους των ΔΗΜΤΟ και ανά έτος για τους Προέδρους των ΝΟΔΕ.

ΟΙ ΔΗΜΤΟ

Οι Δημοτικές τοπικές οργανώσεις είναι η πρώτη βαθμίδα της Πανελλαδικής οργάνωσης και της Νέας Δημοκρατίας και η οποία θα αναβαθμιστεί. Καταρχήν στην Χαλκιδική θα συνεχίσουν να υπάρχει 5 ΔΗΜΤΟ: Νέας Προποντίδας, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.  Ως κορυφαίο όργανο των ΔΗΜΤΟ είναι η Δημοτική συνέλευση, που αποτελείται από το σύνολο των μελών της ΔΗΜΤΟ και συνέρχεται σε τακτική ολομέλεια μια φορά το χρόνο ή και έκτακτα, ύστερα από απόφαση της Δημοτικής Τοπικής Επιτροπής. Πρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ εκλέγεται από τα μέλη της με διετή θητεία. Χρειάζονται 20 υπογραφές μελών της ΔΗΜΤΟ που είναι ταμειακώς ενήμερα. Τα ασυμβίβαστα που μπαίνουν για πρώτη φορά είναι τα ακόλουθα: Δεν μπορούν να κατέλθουν Δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών συμβουλίων και μέλη τοπικών συμβουλίων, στελέχη δήμων ή περιφέρειας και μέλη των Δ.Σ. όλων των επιτροπών δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων. Εν ενεργεία αιρετοί εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ. Αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι πολιτικών γραφείων. Υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων της ΝΔ. Γραμματείς ή άλλα στελέχη του Κόμματος που έχουν ορισθεί με απόφαση του Προέδρου. Όσοι εκλεγούν πρόεδροι δεν έχουν το δικαίωμα να κατέβουν σε δημοτικές, περιφερειακές και Βουλευτικές εκλογές. Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσεις του περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος πρόεδρος που έλαβε 40% γίνεται τακτικό μέλος της Δημοτικής τοπικής Επιτροπής. Την ίδια μέρα γίνονται οι εκλογές για πρόεδρο ΔΗΜΤΟ, Μέλη ΔΗΜΤΟ, πρόεδρο ΝΟΔΕ, μέλη ΝΟΔΕ. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ θα έχει μόνο δικαίωμα για δυο συνεχόμενες θητείες αρχής γενομένης από αυτές τις εκλογές. Η Δημοτική τοπική επιτροπή αποτελείται από 9 αιρετά μέλη που εκλέγονται με διετή θητεία. Ακόμη συμμετέχει ex officious ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ του Δήμου.  Ο Πρόεδρος ορίζει μεταξύ των αιρετών μελών του συμβουλίου μέχρι δυο αντιπροέδρους, γραμματέα, ταμία και τους κάτωθι υπεύθυνους ανά τομέα δράσης: Υπεύθυνο εκλογικής ετοιμότητας, Στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και υπεύθυνη γυναικών.

ΟΙ ΝΟΔΕ

Αναφορικά με τη ΝΟΔΕ εδώ υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή. Ο Πρόεδρος θα εκλέγεται από καθολική ψηφοφορία η οποία θα γίνεται σε κάθε Δήμο από τα ταμεικώς τακτοποιημένα. Θυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα ο πρόεδρος εκλεγόταν από μια κάστα 70 περίπου ατόμων. Η θητεία του θα είναι διετής και δεν θα μπορεί να εκλεγεί για Τρίτη συνεχόμενη φορά. Ακόμη ενεργοποιείται και πάλι η Νομαρχιακή συνέλευση. Ακόμη ενεργοποιείται η Νομαρχιακή επιτροπή δεοντολογίας. Η ΝΟΣ (Νομαρχιακή συνέλευση) θα αποτελείται από 250 περίπου  στελέχη από όλους τους χώρους του νομού. Ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ έχει τα ακόλουθα ασυμβίβαστα: Δεν μπορούν να κατέλθουν Δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών συμβουλίων και μέλη τοπικών συμβουλίων, στελέχη δήμων ή περιφέρειας και μέλη των Δ.Σ. όλων των επιτροπών δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων. Εν ενεργεία αιρετοί εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ. Αποσπασμένοι και μετακλητοί υπάλληλοι πολιτικών γραφείων. Υπάλληλοι των κεντρικών γραφείων της ΝΔ. Γραμματείς ή άλλα στελέχη του Κόμματος που έχουν ορισθεί με απόφαση του Προέδρου. Όσοι εκλεγούν πρόεδροι δεν έχουν το δικαίωμα να κατέβουν σε δημοτικές, περιφερειακές και Βουλευτικές εκλογές. Πρόεδρος της ΝΟΔΕ εκλέγεται ο υποψήφιος που έλαβε 40% και άνω . Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει το παραπάνω ποσοστό σταυρών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο επικρατέστερων υποψηφίων. Αν ο δεύτερος υποψήφιος στον δεύτερο γύρο έλαβε 40% και άνω εκλέγεται ως μέλος της ΝΟΔΕ, πλέον των υπόλοιπων αιρετών μελών. Ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ δεν μπορεί να είναι υποψήφιος Βουλευτής εάν δεν παραιτηθεί 6 μήνες πριν τις εκλογές. Ακόμη για να κατέβει υποψήφιος Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή Δήμαρχος πρέπει να παραιτηθεί έως την 31 Δεκεμβρίου του 2018. Από την ΝΟΔΕ καταργούνται οι τομεάρχες και πλέον θα υπάρχει ένα συμβούλιο 9 μελών τα οποία θα εκλέγονται από τα μέλη του Κόμματος. Ακόμη θα συμμετέχουν οι εκλεγμένοι πρόεδροι των ΔΗΜΤΟ και ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ του νομού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.