11 Αυγούστου, 2022
Άρθρα

Συντάξεις εδώ και τώρα για χιλιάδες μητέρες ανηλίκων

 

Ανατροπή σε όσα ίσχυαν μέχρι πρότινος για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων έφερε η έκδοση της υπ’ αριθμ. 37/18.10.2017 εγκυκλίου του ΕΦΚΑ, με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης», η οποία στην ουσία καταργεί την υπ’ αρίθμ. 68/2013 εγκύκλιο του τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Με βάση τη νέα εγκύκλιο δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την ευνοϊκή νομοθεσία του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων και σε μητέρες ασφαλισμένες σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ο ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ, ο ΟΓΑ κ.ά.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει η μητέρα ανήλικο τέκνο κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερομισθίων, χωρίς να απαιτείται ενεργός ασφαλιστικός δεσμός με το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερομισθίων, όπως απαιτούσε η υπ’ αριθμ. 68/2013 εγκύκλιος του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παράδειγμα

Ασφαλισμένη πραγματοποίησε στην ασφάλιση:

  • του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 1.100 ημέρες ασφάλισης (Η.Α.) χρονικής περιόδου 1979-1985
  • του τ. Ο.Α.Ε.Ε. 2.700 Η.Α. περιόδου 1986-1994
  • του τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 2.500 Η.Α. περιόδου 1995-2006
  • του τ. Ο.Α.Ε.Ε. 1.225 Η.Α. περιόδου 2006-2010
  • του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1.000 Η.Α. περιόδου 2010-2014
  • Σύνολο: 8.525 ημέρες ασφάλισης

Γεννήθηκε την 05.09.1959 και το τέκνο της την 12.05.1989.

Υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ως μητέρα ανηλίκου τέκνου την 07.06.2014 στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Το αίτημά της απορρίπτεται σε εφαρμογή των οδηγιών της υπ’ αρ. 68/2013 εγκυκλίου, διότι κατά την επανασύνδεσή της με το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έτος 2010, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως μητέρα ανηλίκου τέκνου, γιατί το τέκνο της ενηλικιώθηκε το έτος 2007 που ήταν σε ασφαλιστικό δεσμό με τον τ. Ο.Α.Ε.Ε. και ο Ο.Α.Ε.Ε. δεν απονέμει συντάξεις στις μητέρες ανηλίκων. Ακολούθως η αίτησή της διαβιβάζεται για κρίση στον τ. Ο.Α.Ε.Ε., όπου απορρίπτεται λόγω έλλειψης χρονικών προυποθέσεων και στη συνέχεια επαναδιαβιβάζεται στον τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να κριθεί σε β’ φάση, όπου και απορρίπτεται εκ νέου. Κατά της απορριπτικής απόφασης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποβάλλει αίτηση θεραπείας – ένσταση στην Τ.Δ.Ε., η οποία απορρίπτεται και στη συνέχεια προσφεύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, όπου και εκκρεμεί.

Επειδή η ανωτέρω αίτηση είναι σε εκκρεμότητα, θα αντιμετωπιστεί με βάση τις ανωτέρω οδηγίες και επομένως θα δικαιωθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύνταξης γήρατος ως μητέρα ανηλίκου από 07.06.2014, γιατί ο τελευταίος ενταχθείς φορέας είναι αρμόδιος να κρίνει το αίτημα της σε α’ φάση και με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας του, αφού μέχρι το 2010 είχε ανήλικο τέκνο και 5.500 ημέρες ασφάλισης.

Ελπίδα Χρυσίδου

Δικηγόρος

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.